Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation De PreventieVersneller

Hoe het begon

Noord-Nederland is gidsregio als het gaat om preventie en healthy ageing. Mede-aanjagers van het eerste uur zijn UMCG en Menzis. Als grote noordelijke zorgverlener en -verzekeraar werkten ze sowieso al lang nauw samen, maar toen de urgentie van preventie steeds duidelijker werd en er overal in de provincie Groningen gezondheidsinitiatieven opkwamen, ontstond het idee dat er iets ontbrak. Dat er meer nodig was dan alleen financiële middelen om beloftevolle initiatieven de kans te geven impactvol te zijn.

De noodzaak om het aantal gezonde levensjaren van inwoners van Noord Nederland te vergroten zorgde - en zorgt - voor tal van initiatieven die zich daarmee bezighouden. Ideeën daarvoor ontstaan overal; bij overheden, zorgorganisaties, zorgprofessionals en natuurlijk bij de inwoners zelf. In veel gevallen waren er fondsen beschikbaar, maar bijna even vaak wisten initiatiefnemers die niet te vinden. En wisten ze dat wel, dan wisten ze niet hoe die aan te boren. Tegelijkertijd bleek er behoefte te bestaan op andere terreinen. Zoals op het gebied van wetenschappelijke validatie of simpelweg contact met de juiste mensen. Het UMCG en Menzis zochten de samenwerking met Aletta Jacobs School of Public Health en er werd een plan gemaakt. Het leidde tot een pilot: de PreventieVersneller.

Basis van de PreventieVersneller werd gevormd door de stellige overtuiging dat de inzet van effectieve preventieve interventies de meest effectieve manier is om meer gezonde jaren te realiseren. Daarom ondersteunde de PreventieVersneller vijf jaar lang (potentieel) effectvolle gezondheidsinitiatieven bij het komen tot impactvolle en structurele inbedding in de maatschappij waardoor het aantal gezonde levensjaren toeneemt.

Laatst gewijzigd:27 maart 2024 11:06