Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation Vier voorbeelden

Geleerde lessen

Tijdens de pilotperiode is gesproken met meer dan honderd initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Zo’n 35 daarvan zijn begeleidt en/of ondersteund door de PreventieVersneller. soms waren enkele gesprekken genoeg, soms waren het intensieve trajecten over meerdere jaren. In alle gevallen gold: het leverde lessen op.

  • Er lijkt geen standaard blauwdruk te zijn voor begeleiding bij opschaling van een initiatief, de behoefte verschilt per initiatief en uitgangspositie. Dat wil niet zeggen dat er alleen exact maatwerk nodig is. Er lijkt veel behoefte te zijn aan individuele begeleiding, bestaande uit gestandaardiseerde componenten. Denk bijvoorbeeld aan een waardepropostiemodel en een businessmodel. De precieze behoefte hangt niet alleen af van het initiatief, maar ook van het type organisatie dat met de vraag komt.
  • Om interventies breder toe te passen zijn de dimensies rondom strategie (waardepropositie), financieringsmodellen, bewijsvoering en opschaling van cruciaal belang. Dus: wat doe je, wie gaat er voor betalen en wat is je bewijs dat wat je doet, werkt op kleine(re) schaal.
  • Voor het verkrijgen van financiering voor (het opschalen van) een initiatief wordt vaak als eerste gekeken naar de zorgverzekeraar. Dat, terwijl dit het meest complexe en ook vaak kostbare model is om te realiseren, gezien alle wettelijke eisen, ook qua bewijsvoering. In veel gevallen bieden routes via de consumentenmarkt, zorgaanbieders of gemeenten veel meer kansen.
  • Een heldere waardepropositie, gekoppeld aan een duidelijke strategie is belangrijk voor grote maar ook - en dat ligt misschien minder voor de hand - voor kleine initiatieven. Dus: waar staan we voor, waarom bestaan we, waar willen we naartoe en hoe krijgen we mee wie we mee willen krijgen?
  • Het betaalt zich uit om kleine stappen te zetten. Zo zorg je voor een flexibele organisatie en behoud je de mogelijkheid bij te sturen zonder veel tijd en geld te verliezen.
  • Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Samenwerking is cruciaal om op te kunnen schalen. Met je netwerkpartners, met soortgelijke initiatieven. Veel initiatieven hebben een soortgelijk doel. Het loont om initiatieven samen te voegen. Financieel, maar ook qua kennis en onderzoek(sgelden). Uniciteit is mooi maar het werkt ook kostenverhogend.
  • Betrek de eindgebruiker zoveel mogelijk bij het opzetten van een interventie. Denk niet voor mensen, maar denk met mensen.
Laatst gewijzigd:04 april 2024 14:16