Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Susan Ketner over aanpak kindermishandeling - Healthy Ageing Talk

Wanneer:ma 24-01-2022 16:00 - 17:30
Waar:Microsoft Teams

Hoe iedereen een rol kan spelen en waarom samenwerking belangrijk is

In de Healthy Ageing Talk op 24 januari van 16.00 tot 17.30 uur vertelt lector Susan Ketner van de leeropdracht Integrale Aanpak Kindermishandeling over de belangrijke bijdrage van de leeropdracht aan het voorkomen en stoppen van onveiligheid in gezinnen in de noordelijke regio.

We gunnen elk kind dat het veilig, gezond en kansrijk opgroeit. We weten dat kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie belemmerd worden in hun positieve ontwikkeling. Daarom gaan bij (vermoedens van) kindermishandeling bij veel mensen de alarmbellen rinkelen. Maar als omstander, professional, docent of beleidsmaker kun je ook onmacht ervaren. Want soms is de problematiek complex en lijkt de oplossing buiten je eigen macht te liggen. Toch kun je vanuit verschillende rollen wel degelijk betekenisvol zijn voor de betrokkenen (slachtoffers en plegers). Op basis van onderzoek, verhalen van ervaringsdeskundigen en ervaringen van professionals vertelt Susan hoe verschillende partijen een rol spelen in de aanpak van kindermishandeling en op welke manier samenwerking de aanpak versterkt. Hiermee geeft Susan een handreiking over hoe deelnemers aan deze talk betekenisvol kunnen zijn in de aanpak van kindermishandeling. Samen met tafelgasten en deelnemers zal het een interactieve sessie worden.

In haar onderzoek en vanuit haar leeropdracht werkt Susan aan Kansengelijkheid & Participatie een van de drie kernthema’s van Hanze Healthy Ageing.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Healthy Ageing Talk.
De Healthy Ageing Talk is hybride. Via Teams kan je deelnemen aan het gesprek.

Datum: 24 januari 2022
Tijd: 16.00 - 17.30 uur

Healthy Ageing Talks

Healthy Ageing Talks willen samenbrengen, inspireren, prikkelen en uitnodigen. De lectoren en onderzoekers van de Hanzehogeschool werken hard aan de urgente transitie naar een gezonde en actieve samenleving. Samen met studenten, burgers, bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Ieder op zijn of haar eigen terrein, ieder vanuit zijn of haar eigen vakgebied. Maar altijd vanuit één van de drie kernthema’s Kansengelijkheid & Participatie, Leefstijl & Leefomgeving of Kwetsbaarheid & Passende zorg. Met de Healthy Ageing Talks wil de Hanze Healthy Ageing kennis, inzichten en werkwijzen over de grenzen van haar eigen vakgebieden delen.

Ideeën, participeren of zelf een Healthy Ageing Talk verzorgen?

Neem dan contact op met Hanze Healthy Ageing.