Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Library
University of Groningen Library More heritage Lezingen over Bijzondere Collecties

Earlier lectures

All lectures in the series 'Treasures from the UB':

Oudfriese topstukken in de UB

Lezing

  • donderdag 18 oktober 2018, 16.00 - 17.00 uur
  • Jantina Tammeszaal, 4e verdieping Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Totdat de Ommelanden in de loop van de 14e eeuw op Gronings, of preciezer: Nedersaksisch, overschakelden, waren de Ommelanden Friestalig. In de loop van de 15e en 16e eeuw werden zulke teksten in toenemende mate vertaald in het Nedersaksisch. De lezing begint met een schets, aan de hand van enkele Oudfriese stukken – waaronder het oudste geschreven Fries – de taalovergang Fries > Nedersaksisch. Daarbij speelde het oudste Friestalige gedrukte boek, het Freeska Landriucht een belangrijke rol.

‘Mag ik u eens verwachten?’

Lezing

  • donderdag 29 november 2018, 16.00 - 17.00 uur
  • Jantina Tammeszaal, 4e verdieping Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Through the grapevine

Lecture (in English)

  • Thursday 20 December 2018, 4 - 5 pm
  • Jantina Tammes room, 4th floor University Library City Centre
Maerlants Rijmbijbel online

Lezing

  • donderdag 31 januari 2019, 16.00 - 17.00 uur
  • Jantina Tammeszaal, 4e verdieping Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Deventer, Zwolle, Groningen: de Broeders van het Gemene Leven aan het Martinikerkhof

Tegen het einde van de Middeleeuwen bloeide een nieuwe religieuze beweging op, gericht op een terugkeer naar het vroege Christendom: de Moderne Devotie. De beweging wordt doorgaans in verband gebracht met de IJsselstreek, maar ook in Groningen stond tussen 1436 en 1578 een huis van de Broeders van het Gemene Leven.

De bibliotheek van het Hof van Drenthe

Sinds een paar jaar rust in de kluis van de afdeling Bijzondere Collecties van de Groningse Universiteitsbibliotheek de bibliotheek van het voormalige Hof van de provincie Drenthe, dat van 1838 tot 1876 heeft gefunctioneerd. Naast boeken met betrekking tot het Nederlandse recht uit de negentiende eeuw bevat de bibliotheek ook werken betreffende de Franse wetboeken uit de tijd van Napoleon en het recht dat vóór 1811 van kracht was.

Kookboekonderzoek uit de archeologische hoek

Wanneer we willen weten wat mensen vroeger aten, moeten we kijken naar ons afval: zowel keukenafval als consumptieafval (poep). Archeologen vinden beide afvalgroepen terug in beerputten. Ze maken dan ook dankbaar gebruik van de inhoud om te onderzoeken wat mensen vroeger aten.

View this page in: Nederlands