Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryHeritageSchatten uit de Universiteitsbibliotheek: lezingen over Bijzondere Collecties

Earlier lectures

All lectures in the series 'Treasures from the UL':

Oudfriese topstukken in de UB

Lezing

  • donderdag 18 oktober 2018, 16.00 - 17.00 uur
  • Jantina Tammeszaal, 4e verdieping Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Totdat de Ommelanden in de loop van de 14e eeuw op Gronings, of preciezer: Nedersaksisch, overschakelden, waren de Ommelanden Friestalig. In de loop van de 15e en 16e eeuw werden zulke teksten in toenemende mate vertaald in het Nedersaksisch. De lezing begint met een schets, aan de hand van enkele Oudfriese stukken – waaronder het oudste geschreven Fries – de taalovergang Fries > Nedersaksisch. Daarbij speelde het oudste Friestalige gedrukte boek, het Freeska Landriucht een belangrijke rol.

‘Mag ik u eens verwachten?’

Lezing

  • donderdag 29 november 2018, 16.00 - 17.00 uur
  • Jantina Tammeszaal, 4e verdieping Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Through the grapevine

Lecture (in English)

  • Thursday 20 December 2018, 4 - 5 pm
  • Jantina Tammes room, 4th floor University Library City Centre
Maerlants Rijmbijbel online

Lezing

  • donderdag 31 januari 2019, 16.00 - 17.00 uur
  • Jantina Tammeszaal, 4e verdieping Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Meer informatie...

printView this page in: Nederlands
Follow us onfacebook twitter instagram