Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADPractice

Adviesopdrachten

Uw probleem: een aanwinst voor de wetenschap

Als expertisecentrum In the LEAD voeren wij regelmatig onderzoek uit binnen organisaties en leveren wetenschappelijk gefundeerd advies over praktijkkwesties. Dit resulteert in een win-win situatie: het bedrijfsleven profiteert van onze inzichten op het gebied van leiderschap en wij werken aan het verleggen van de grenzen van onze kennis.

Ook geïnteresseerd in een wetenschappelijk gefundeerd advies? Neem contact met ons op.


Seismograaf
Voorbeeld adviesopdracht:

Effect van aardbevingen op huizenprijzen in Groningen

In opdracht van de NAM hebben wij meegewerkt aan een onderzoek naar het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de woningprijzen in Groningen. Wij hebben hiervoor de prijsontwikkeling in het risicogebied vergeleken met de ontwikkeling in vergelijkbare referentielocaties. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  1. Geen prijseffect vóór de bevingen rondom het dorp Huizinge. De prijzen in het risicogebied lagen niet significant lager dan in vergelijkbare gebieden die geen last hebben van bevingen.
  2. Wel een prijseffect sinds de bevingen. Sinds de bevingen rondom Huizinge (16-08-2012 t/m 30-09-2015) hebben de huizenprijzen zich in het risicogebied ongunstiger ontwikkeld dan op de referentielocaties.
  3. Effect per saldo gemiddeld twee procent. Het gevonden gemiddelde prijsverschil is groter op plekken waar zich in het verleden veel bevingen hebben voorgedaan en kleiner wanneer er voor herstel van fysieke aardbevingsschade is gecompenseerd.

De uitkomsten zijn gebaseerd op het gemiddelde van alle verkochte woningen sinds 'Huizinge' en kunnen niet een-op-een vertaald worden naar individuele woningen. Hoe groot het effect voor een individuele woning is, is onder meer afhankelijk van de bevings- en schadehistorie van die specifieke woning op het moment van verkoop. Daarnaast is er sprake van een momentopname. Het onderzoek is in volstrekte onafhankelijkheid uitgevoerd en de conclusies zijn volledig voor rekening van de onderzoekers.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2019 12:47
printView this page in: English