Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADAbout us

Missie & Visie

'De wereld verandert sneller dan ooit'. 'We treden een nieuwe tijd tegemoet met daarin een snellere informatiestroom, toenemende business complexiteit en een vraag naar andere vaardigheden'. Het sentiment van deze veelgebruikte uitspraken zal voor velen bekend aanvoelen. Strategische leiders worden erdoor aan het denken gezet over effectief leiderschap binnen hun organisaties, industrieën of landen – leiderschap waarmee men onder dergelijke spanningen niet enkel leert overleven, maar juist succesvol wordt.

Bij In the LEAD is het ons voornaamste doel om externe veranderingen en spanningen (‘buiten’) te verbinden met interne structuren en processen (‘binnen’) en leveren wij bewijs voor wat wel en niet werkt bij het omgaan met deze uitdagingen. Wij vinden dat er te veel ongefundeerde leiderschaps- en organisatiehypes de ronde doen. Strategische leiders hebben helder advies nodig om onderscheid te kunnen maken tussen onderbuikgevoelens, onderbouwde bewijzen en onbepaalde kwesties die nader onderzoek vergen.

Het is onze missie om organisaties en strategische leiders middels wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te ondersteunen bij het maken van doeltreffende keuzes, waarbij de context van organisaties en leiders nadrukkelijk centraal staat. In the LEAD biedt een unieke en vernieuwende benadering door zowel inzichten van economen als van leiderschaps- en managementwetenschappers te gebruiken en zodoende solide en empirisch bewijs te bieden over individuele leiderschap in relatie tot de organisatorische context. Terwijl economen organisaties vaak als een black box benaderen en leiderschapsonderzoekers zich doorgaans niet bewust zijn van de sociale context, openen wij de deuren en analyseren de interacties tussen beide niveaus. Wij weten dat de effectiviteit van leiderschap afhankelijk is van de omgeving waarin leiders werkzaam zijn.

In the LEAD biedt ondersteuning aan strategische leiders met gefundeerd advies, verkregen uit relevante data. Wij helpen leiders van particuliere en publieke organisaties bij het begrijpen van welke organisatorische keuzes zij binnen een specifieke context kunnen maken en hoe deze opties zich verhouden tot de prestaties van hun organisatie. Ons advies is organisatorisch en contextueel gespecificeerd en houdt rekening met algemene data en trends met als doel een weloverwogen keuze te maken. Deze benadering stelt topmanagers en leidinggevenden in staat om zich te richten op hun kerntaak, namelijk het bieden van sturing en begeleiding tijdens het monitoren van organisatorische prestaties en context dynamiek – met andere woorden: leiderschap.

Uw leiderschap kan profiteren van onze expertise. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2018 16:38
printView this page in: English