Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Heritage

Twitterbot Mulerius

Mulerius

Nicolaus Mulerius (1564-1630) was de eerste bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is er het twitteraccount @Mulerius . Dit twitteraccount presenteert meerdere malen per week een inspirerend beeld van een werk uit de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek.

Twitterbot

Achter het twitteraccount zit een zogenaamde twitterbot. Deze twitterbot genereert enkele malen per week automatisch tweets met een bijzonder werk uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek. Mulerius kan een willekeurig object selecteren uit de gedigitaliseerde UB-collecties. In de tweet worden enkele metadata vermeld (jaar van creatie, auteur, locatie...), gevolgd door een link naar de afbeelding.

Waarom?

De Universiteitsbibliotheek heeft het plan opgevat een twitterbot te ontwikkelen met een drieledig doel:

 1. Ontsluiting
  De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek herbergt een enorme schat aan documenten, verzameld sinds de oprichting van de academiebibliotheek in 1615. Een groot deel van deze collectie is inmiddels gedigitaliseerd; @Mulerius dient ervoor om gebruikers te attenderen op het bestaan van deze collecties.
 2. Zichtbaarheid
  Door de frequente tweets wordt de zichtbaarheid van onze collectie, en daarmee de zichtbaarheid van de hele Universiteitsbibliotheek vergroot.
 3. Contact met bezoekers en gebruikers van de (diensten van de) Universiteitsbibliotheek
  Via hashtags en verwijzigen bereiken de tweets ook mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, en dat toevallig voorbij zien komen via @Mulerius. Zij reageren daar weer op, en wijzen anderen op de aanwezigheid van een bepaalde foto of landkaart. Zo komen deze mensen weer in contact met de Universiteitsbibliotheek.
Verkiezingsaffiche: SDAP, 1927
Verkiezingsaffiche: SDAP, 1927

Digitale collecties

Een groot deel van de collecties van de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsmuseum en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) is en wordt gedigitaliseerd.

Dit heeft vele voordelen: kwetsbare werken hoeven niet meer uit hun bergplaats te worden gehaald om toch veilig te kunnen worden onderzocht, onderzoek van afstand is mogelijk, en documenten kunnen gedetailleerder en preciezer worden bekeken.

Tot de deelcollecties die door twitterbot @Mulerius at random worden doorzocht, behoren:

 • De Afbeeldingencollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie
  Met onder andere veel zwartwitfoto's van de beroemde opgravingen aan de terp van Ezinge in de jaren dertig van de vorige eeuw;
 • Affiches van politieke partijen uit de collectie van het DNPP
 • Oude kaarten
  Deze collectie bevat vooral kaarten van Nederland en Europa die zijn getekend of gedrukt tot en met het jaar 1900, en kaarten met Groningen (stad en provincie) en het omringende gebied (Drenthe en Oost-Friesland) als onderwerp;
 • Nederlandse industriële boekbanden, 1890-1940
  3500 werken, die allemaal door Nederlandse uitgevers zijn uitgebracht en waarvoor meer dan 400 kunstenaars de banden ontwierpen. Er zitten talrijke topstukken van de Nederlandse boekkunst bij, van de hand van kunstenaars als H.P. Berlage, Theo van Hoytema, Ella Riemersma en Jan Toorop.

Meer informatie

 • Volg Mulerius
 • Mulerius: erfgoed per tweet
  Een artikel van Frank den Hollander in ICT-magazine Pictogram
 • Digitale Collecties
  Digitale reproducties van stukken uit de historische en onderzoekscollecties van de Rijkuniversiteit Groningen, aangevuld met beschrijvingen van de getoonde boeken en objecten.
Laatst gewijzigd:14 september 2017 13:34
Follow us onfacebook twitter instagram