Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Library
University of Groningen Library More heritage

Tussen Drenthe en de Kaap

Lezing Sybrand Buma: De bewogen levens achter de boeken van Willem en Cornelis Hiddingh

Lezing

  • Donderdag 9 juni 2022, 16.00 - 17.00 uur (toegang gratis, vol is vol)
  • Van Swinderen Huys, Glazen Zaal (Oude Boteringestraat 19)
UBG uklu KW A 4306 schutblad
UBG uklu KW A 4306 schutblad

Vorig jaar ontving de afdeling Bijzondere Collecties van de UB Groningen enkele 17e- en 18e-eeuwse boeken uit de nalatenschap van Bernhard van Haersma Buma (1932–2020), oud-burgemeester van Workum en Sneek. De boeken waren oorspronkelijk eigendom van Willem Hiddingh (1773–1839), telg uit een vooraanstaand Drents geslacht. Met sierlijke letters zijn de namen van diverse opeenvolgende eigenaren op het schutblad geschreven. De boeken zijn nooit meer verkocht, maar altijd via overerving doorgegeven.

De laatste eigenaar, Bernhards zoon Sybrand, burgemeester van Leeuwarden en alumnus van de RUG, neemt ons mee in het verhaal achter deze boeken en vooral in het verhaal van hun eigenaren. Waarom emigreerde de veelbelovende jonge advocaat Willem Hiddingh rond 1800 naar Kaap de Goede Hoop? Hoe raakte deze Drentse jurist daar betrokken bij de slavernij? En waarom ging zijn zoon Cornelis, in 1809 geboren aan de Kaap, terug naar Drenthe om vervolgens in de jaren 1855–1857 een grote reis door Zuid-Afrika te maken? Sybrand Buma vertelt het bewogen verhaal van een oude Drentse familie die naar Zuid-Afrika vertrok, over de wereld uitwaaierde en uiteindelijk in de vergetelheid verdween.

Laatst gewijzigd:07 juni 2022 09:33