Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollectionsCollectie Knetsch

Inventaris archief Knetsch

Inventaris persoonlijk archief prof. dr. F.R.J. Knetsch (1924-2006)

Aangeleverd in twee archiefdozen.

1. Schrift, bevattend:

 • Aantekeningen gevolgde colleges kerkgeschiedenis, over Calvijn, bij J.N. Bakhuizen van den Brink, Leiden 1948-1949
 • Aantekeningen betreffende Daniel de Superville jr.

2. Schrift, bevattend:

 • Aantekeningen gevolgde colleges Antieke godsdiensten bij A. de Buck, Leiden 1947/48
 • Aantekeningen over gegeven colleges kerkgeschiedenis VU Amsterdam, 1989

3. Schrift, bevattend:

 • Aantekeningen gevolgde colleges dogmatiek bij K.H. Miskotte, Leiden 1949/50
 • Kladversie Diescollege Leiden 1973, over Elie Saurin

4. Schrift, bevattend:

 • Aantekeningen van gevolgde colleges dogmatiek bij K.H. Miskotte, Leiden 1950-1952
 • Aantekeningen voor eigen college “Reveil, ethische richting”, 1994
 • Aantekeningen betreffende Jacques Gousset, 1995

5. Schrift, bevattend:

 • Aantekeningen van gevolgde colleges Oude Testament bij P.A.H. de Boer, Leiden 1953/54
 • Aantekeningen betreffende Daniel de Superville jr.

6. Schrift, bevattend:

 • Aantekeningen bij gevolgde college’s Hebreeuws, ca. 1952
 • Ethercollege Réfugié-predikanten rond 1685, 9 en 16 april 1973

7. Map, met recensies van proefschrift Pierre Jurieu (1968) (21 stuks)

8. Schrift met uitgeschreven lezingen, vmdl. 1984:

 • “An oecumenical paradox in the 17th century: the controversialist Pierre Jurieu (1637-1713) as a herald of the unity of the Church”
 • “Did Fénelon really have a reformed disciple?”
 • “Elie Saurin, 1639-1703: Waals predikant in turbulente tijden” [in 1987 gepubliceerd]

9. Ontwerp voor een franstalig artikel “Elie Saurin et François Fénelon” (31 bl.) + kopie vaninhoudsopgave Traite de l’amour de dieu (11 bl.)

10. “Het Getuigenis van Emden in de situatie van heden”, mogelijk uitgesproken bij de herdenking van de Synode van Emden (1571) in 1971. (18 bl. + uitnodiging van de herdenking))

11. Radiovoordracht 25 mei 1978: “De nationale synode te Dordrecht (1578) en de Walen” ([1]+16 bl.)+ Begeleidende brief aan dhr. Buddingh (1 bl.)

12. Bewerking hiervan voor Rondom het Woord: “De nationale synode te Dordrecht 1578 en de positie der Waalse kerken” (22 + [2] bl.)

13. Ontwerp voor een artikel: “The controversy between Jurieu, de Vrillac, Jean Rou and Bossuet about the dragonnades in France (1685-1686)” (8+5 bl.)

14. Ontwerp voor een artikel “Louis Gabriel James, Waals predikant te Breda en eerste Réveilpredikant in Nederland”. (23 bl.)

15. Ontwerp voor een artikel “De opvang van asielzoekers in de zeventiende eeuw: Raadsels rond de réfugépredikant Jacques Gousset”, 1999. (5 bl.)

16. Aankondigingen gastcolleges in het buitenland: Sedan 1967, Toronto 1984

17. Zes schriften met “Pogingen” voor de dissertatie over Jurieu

18. Stukken (m.n. felicitaties)rond de promotie van Knetsch te Leiden (1967) (81 items)

19. Stukken (m.n. felicitaties)rond zijn benoeming tot lector aan de RUG te Groningen (1969) (37 items)

20. Stukken (m.n. felicitaties)rond zijn oratie te Groningen (1970) (102 items)

 • hierbij o.a. brieven van J.N. Bakhuizen van der Brink (promotor), K.H. Miskotte, L.J. van Holk, O. Fatio
 • hierbij o.a. brieven van H.G. Hubbeling, P.J. Roscam Abbing, O.J. de Jong, A.J. Visser, G. Sevenster, C.C. de Bruin, A.F.J. Klijn, W. Nijenhuis, P.A.H. de Boer, W.H. Beekenkamp, J.N. Bakhuizen van der Brink, J. Zandee, G.P. van Itterzon, M. de Jonge, D. Nauta, J.M. van der Linde, H.J. de Jonge, A.Th. van Deursen, E.H. Waterbolk; tevens eigen brieven, o.a. aan A.F.N. Lekkerkerker en O.J. de Jong

21. Stukken betreffende de promotie honoris causa van J.J. Kalma, 1984 (22 bl.)

22. Stukken rond: “Th.P. van Baaren – een nieuwe mythe”, niet geplaatst ingezonden stuk in NRC-Handelsblad, vermoedelijk 1987. (15 bl.)

23. Brievenboek I, met 60 conceptbrieven (op 47 bl. in totaal), 1981-1986, gericht aan respectievelijk:

 • J. Kirk
 • J. Sterringa
 • S.J.Th. Homan
 • Abr. Heringa
 • Boekencentrum, adm. Woord en dienst
 • Ve rlag Kohlhammer
 • Th.A. Fafié
 • Hervormde kerkvoogdij Appingedam
 • Amro-bank Eelde Paterswolde
 • M. Peronnet
 • P.L. Schram
 • U. Gäbler
 • A.M. van Peski
 • Dhr. en mw. A. Heringa-Koelman
 • J. Zwaan
 • J. Scholte
 • K. Witvliet
 • Wolters Noordhoff
 • W.P. van der Hoeven
 • J. Ploeger-de Mildt
 • R.E.R. van Buiren
 • F.O. van Gennep
 • J. Boneschansker
 • Account antskantoor De Jager
 • H. ten Boom
 • P.A.C. Douwes
 • J.P. van Dooren
 • I. Scouloudi
 • M. Fabre
 • E. Balmas
 • H. Dijk
 • L.A. Hoedemaker
 • E. Balma
 • J. Remmelink
 • T. Nieuwenhuis
 • R.E.R. van Buiren
 • A. Heringa
 • J. Meijerink
 • Uitg. E.J. Brill
 • A. de Groot
 • G.H.M. Posthumus Meyjes
 • KNAW
 • W.G. Perdok
 • N. Lettinck
 • W. Oosterhof
 • Air France Nederland
 • H.J. de Jonge
 • L. Offereins-Reitsema
 • Collegae hoogleraren
 • J. van den Berg
 • J.P.A. Coopmans
 • F.J. van Ingen
 • T. Nieuwenhuis
 • J. Meijerink
 • Fiscaal Adviesbureau Van der Kolk en Reijn
 • J.J.V.M. de Vet
 • P. Estié
 • A. de Lange
 • Instituut voor Internationale Excursie

24. Brievenboek II, met 40 conceptbrieven (op 45 bl.), 1982-1986, gericht aan respectievelijk:

 • J.J. Ploeger-Grotegoed
 • J.W. Schulte Nordholt
 • T.W. van Bennekom
 • J. van Andel en M. van Andel-Van de Guchte
 • F.G.M. Broeyer
 • J.J. Kalma
 • Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn
 • G.R. Zondergeld
 • W.H. den Ouden
 • K. van der Sluijs
 • N. Hoogendijk
 • C. Berkvens-Stevelinck
 • J.M. Hasselaar
 • H.W. de Knijff
 • F. Bobeldijk
 • C. Koopmans
 • Bureau Salarisadministratie RUG
 • A.W. Vlieger
 • D. Nieuwenhuis
 • W.J. Brandenburg
 • J. Risseeuw
 • D. Jansen
 • C.A. Tamse
 • Examencommissie Faculteit der Godgeleerdheid RUG
 • P.A.H. de Boer
 • J. Scholte
 • J.J. Kalma
 • S.H. Hiemstra
 • Chr.G.F. de Jong
 • M. van der Poll
 • W.H. den Ouden
 • J. van Twist
 • K. Witvliet
 • A.M. Arntzenius
 • F.P. van Stam
 • D. Deddens
 • P.L. Schram
 • Vakgroep Systematische Theologie, Faculteit der Godgeleerdheid RUG
 • M. Bons-Storm

25. Brievenboek [III], met 10 conceptbrieven (op 9 bl.), 1988, gericht aan respectievelijk:

 • C.G.F. de Jong
 • Rondzendbrief theologische faculteiten
 • S.L. Radt
 • E.H. Kossmann
 • Wetenschappelijk personeel Faculteit Godgeleerdheid RUG
 • Th.A.W. van der Louw
 • E. Balmas
 • J.A. Bornewasser & O.J. de Jong
 • J.W. Inia

26. Concepten of kopieën van verzonden brieven, gericht aan respectievelijk:

 • 26.1  M. Aalbers (4 bl.)
 • 26.2  P.H.A.M. Abels (5 bl.)
 • 26.3  Redactieraad Acta historia Neerlandica (1 bl.)
 • 26.4  J. Alleblas (7 bl.)
 • 26.5  W.J. van Asselt (4 bl.)
 • 26.6  W.J. van Bekkum (2 bl.)
 • 26.7  … Beuker (portier Faculteit der Godgeleerdheid RUG) (1 bl.)
 • 26.8  R. Bijma (15 bl.)
 • 26.9  D.P. Bosscha Erdbrink (1 bl.)
 • 26.10 J.G.J. van Booma (2 bl.)
 • 26.11 H.M. Bracken (6 bl.)
 • 26.12 J.W. Buisman (3 bl.)
 • 26.13 … Catoni (1 bl.)
 • 26.14 H.L.F. du Corbier (8 bl.)
 • 26.15 E.H. Cossee (1 bl.)
 • 26.16 C.J.J. Clements (1 bl.)
 • 26.17 J. Ensink (1 bl.)
 • 26.18 A. de Groot (1 bl.)
 • 26.19 A.G. Holtzapffel-Schweizer (1 bl.)
 • 26.20 R.-J. Howells (2 bl.)
 • 26.21 D. Jansen (1 bl.)
 • 26.22 A .C. Klugkist (1 bl.)
 • 26.23 … Kok (uitgever) (1 bl.)

 • 26.24 P.E. Kraemer (1 bl.)

 • 26.25 G.W. Maas Geesteranus (2 bl.)

 • 26.26 W. Nijenhuis (1 bl.)

 • 26.27 W.H. den Ouden (20 bl.)

 • 26.28 P.C. Pettinga (1 bl.)

 • 26.29 A.J. Plaisir (4 bl.)

 • 26.30 Jan (Plomp?) (1 bl.)

 • 26.31   J. Remmelink (2 bl.)

 • 26.32 H.M. Rijksen (1 bl.)

 • 26.33 S. Rozemond (1 bl.)

 • 26.34 J.A. van Ruler (1 bl.)

 • 26.35 P.L. Schram (1 bl.)

 • 26.36 P.J. Schreuder (2 bl.)

 • 26.37 ... Scoulodi (1 bl.)

 • 2 6.38 M. Sluis (4 bl.)

 • 26.39 J. van Sluis (11 bl.)

 • 2 6.40 F.R.H. Smit (2 bl.)

 • 26.41 C.E.M. Struyker Boudier (2 bl.)

 • 26.42 A.J. Vanderjagt (2 bl.)

 • 26.43 R. Veldhuis (2 bl.)

 • 26.44 F. Vellinga-Schootstra (1 bl.)

 • 26.45 H.A.W. van Vianen (1 bl.)

 • 26.46 S.B.I. Visser (6 bl.)

 • 26.47 H.A. Witte (1 bl.)

 • 26.48 A.S. van der Woude (1 bl.)

 • 26.49 N.N. (1 bl.)

Brieven ontvangen van:

 • 27.1   P.H.A.M. Abels (1 bl.)
 • 27.2  J. Alleblas (1 bl.)
 • 27.3  A.M. Arntzenius (3 bl.)
 • 27.4  W.J. van Asselt (1 bl.)
 • 27.5  E. Balmas (2 bl.)
 • 27.6  J. Baubérot (1 bl.)
 • 27.7  W.J. van Bekkum (1 bl.)
 • 27.8   J. van den Berg (6 bl.)
 • 27.9  J.G.J. van Booma (11 bl.)
 • 27.10 D.P. Bosscha Erdbrink (2 krt.)
 • 27.11 J. Bots (1 bl.)
 • 27.12 H.M. Bracken (3 bl.)
 • 27.13 J. Broeder (1 bl.)
 • 27.14 L.J. van den Brom (1 bl.)
 • 27.15 J.W. Buisman (1 bl.)
 • 27.16 C.J.J. Clements (1 bl.)
 • 27.17 G.H. Dodge (1 bl.)
 • 27.18 J. Dutilh (1 bl.)
 • 27.19 H.F.J.M. van Eerenbeemt (1 bl.)
 • 27.20 I.H. Enklaar (1 krt.)
 • 27.21 J. Ensink (3 bl.)
 • 27.22 J.F.G. Goeters (1 bl.)
 • 27.23 A. de Groot (7 bl.)
 • 27.24 M. van Hattum (1 bl.)
 • 27.25 A.A. den Hollander (1 bl.)
 • 27.26 A.G. Holtzapffel-Schweizer (2 bl.)
 • 27.27 R.J. Howells (3 bl.)
 • 27.28 F.J. van Ingen (1 bl.)
 • 27.29 D. Jansen (11 bl.)
 • 27.30 J. Jeltema (1 bl.)
 • 27.31 C.G.F. de Jong (2 bl.)
 • 27.32 O.J. de Jong (2 bl.)
 • 27.33 H.J. de Jonge (1 krt.)
 • 27.34 J.A.F. de Jongste (1 bl.)
 • 27.35 J.J. Kalma (7 bl.)
 • 27.26 H. Kleywegt (9 bl.)
 • 27.37 E. Labrousse (1 bl.)
 • 27.38 G.W. Maas Geesteranus (1 bl.)
 • 27.39 familieleden Knetsch (6 bl.)
 • 27.40 A.J. Plaisir (3 bl.)
 • 27.41 J. Ploeger (1 krt.)
 • 27.48 J. Plomp (2 bl.)
 • 27.49 R. Richard (1 bl.)
 • 27.50 P. Roest (2 bl.)
 • 27.51 D. Rogers (2 bl.)
 • 27.52 P.J. Roscam Abbing (1 bl.)
 • 27.53 S. Rozemond (1 bl.)
 • 27.54 … Scheidecker (1 bl.)
 • 27.55 P.L. Schram (4 bl.)
 • 27.56 … Scoulodi (1 krt.)
 • 27.57 M. Sluis (6 bl.)
 • 27.58 J. van Sluis (15 bl.)
 • 27.59 J.L. Sluijter (3 bl.)
 • 27.60 F.R.H. Smit (1 bl.)
 • 27.61 G. Spini (1 bl.)
 • 27.62 F.P. van Stam (1 bl.)
 • 27.63 B.J. Stobbelaar (2 bl.)
 • 27.64 F. Storne (1 bl.)
 • 27.65 J. Tollebeek (1 bl.)
 • 27.66 G. Tourn (2 bl.)
 • 27.67 J.C. Tupker (2 bl.)
 • 27.68 A.J. Vanderjagt (1 bl.)
 • 27.69 E.J. Wamsteker (1 bl.)
 • 27.70 E.H. Waterbolk (1 bl.)
 • 27.71 A.S. van der Woude (1 bl., 1 krt)
 • 27.72 A. (Ton) P.F. Wouters (1 bl.)

28. Stukken n.a.v. het overlijden van F.R.J. Knetsch

Aanvullende lijst van publicaties van F.R.J. Knetsch, 1991-2007

Laatst gewijzigd:26 augustus 2019 15:53
Follow us onfacebook twitter instagram