Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

VWS-subsidie voor de Friese Preventieaanpak

Datum:14 april 2021
Friese Preventieaanpak
Friese Preventieaanpak

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs subsidie toegekend aan de Friese Preventieaanpak: dé grootste samenwerking op preventie in Fryslân die pleit voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor alle inwoners. Voor pasgeborenen en jongeren, maar ook ouders, pake’s en beppe’s. Het inzetten op preventie ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’ betekent simpelweg meer gezonde jaren voor veel inwoners in Fryslân. De Aletta Jacobs School of Public Health is een van die samenwerkende organisaties die zich binnen de Friese Preventieaanpak hiervoor sterk maakt. 

Samen meer impact
Er gebeurt al veel in Fryslân op het gebied van preventie. Gemeenten, GGD Fryslân, diverse organisaties en programma’s die zich lokaal en regionaal inzetten voor een gezondere Friese samenleving. Iedereen draagt een steentje bij. Door deze subsidie is het onder meer mogelijk om via de Friese Preventieaanpak, zowel provinciaal als lokaal, meer in te zetten op data- en kennisgericht werken. Dat betekent keuzes goed onderbouwen. Zo is het ook mogelijk om het effect van ingezette aanpakken te volgen en initiatieven van inwoners hierin mee te nemen. Er liggen kansen om juist via een gezamenlijke aanpak nog meer impact te maken voor een gezondere Friese samenleving.

Aandacht voor alle levensfases en achterliggende factoren
De Friese Preventieaanpak is dé plek waar alles over preventie op het gebied van gezondheid en welzijn in Fryslân samenkomt. Binnen deze beweging wordt breed gekeken naar alle fases in het leven en naar factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheid en welzijn. Denk aan de invloed van armoede, leefomgeving of laaggeletterdheid op gezondheid en welzijn. Door ook deze achterliggende factoren in een gezamenlijke aanpak mee te nemen, worden inwoners gerichter geholpen. Nu, maar ook zeker op langere termijn.

Over de subsidie ‘Preventiecoalities’
Met de subsidieregeling ‘Preventiecoalities’ stimuleert het ministerie van VWS een structurele samenwerking op preventie tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Zo wil VWS de gezondheid van alle Nederlanders verbeteren. Het ministerie stelt een bedrag (tot en met 10 december 2023) van bijna 690.000 euro beschikbaar voor de Friese Preventieaanpak. Den Haag volgt deze Friese beweging met veel belangstelling en deze subsidie is een mooie erkenning om in Fryslân de volgende stappen te zetten. De Friesland (als hoofdaanvrager), de Friese gemeenten en GGD Fryslân hebben deze subsidie aangevraagd. 

Samenwerkende organisaties
Binnen de Friese Preventieaanpak werken onder andere alle 18 Friese gemeenten, GGD Fryslân, De Friesland, Aletta Fryslân, DataFryslân, Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), Sport Fryslân, VNO-NWC, MKB-Noord en diverse (kennis)organisaties in zorg en welzijn nauw samen. De Friese Preventieaanpak is het Friese antwoord op het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken met maatschappelijke organisaties zijn gemaakt voor een gezondere samenleving.

Meer informatie
Meer informatie over de Friese Preventieaanpak is te vinden via friesepreventieaanpak.nl.