Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Studenten onderzoeken bewegen als medicijn

Datum:05 oktober 2021
Onderzoekers
Onderzoekers

Met een gezonde leefstijl is ziek(er) worden te voorkomen. Toch is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Studenten van de minor More Healthy Years onderzochten hoe een effectief beweegprogramma voor hartpatiënten eruit kan zien. Hun conclusie: Het hele systeem moet meedoen.

Bewegen is gezond. Ja... maar hoe pers je dat idee nou in een behandeling? Het was een van de uitdagingen vorig jaar voor de studenten van de minor More Healthy Years. Internationale studenten vanuit verschillende studies komen hier samen om te onderzoeken hoe de gezondheidszorg kan veranderen. Zodat we allemaal kans maken op meer gezonde jaren.  

Inkijk in zorgsystemen

Milan Post en Feline Faber volgden de minor vorig studiejaar. Milan studeerde Biologie en de minor trok zijn belangstelling onder andere omdat ‘je hier een inkijk krijgt in wat er beter kan in zorgsystemen.’ Feline deed de bachelor Liberal Arts and Science en specialiseerde zich in Health & Life Sciences. Zij zag en ziet de noodzaak van een verschuiving van patiënten behandelen, naar voorkomen dat mensen ziek(er) worden. Actief blijven Het project dat Milan en Feline vorig jaar deden, was ingediend door het Medisch Centrum Leeuwarden en het Zorginnovatienetwerk. Die wilden graag onderzocht hebben waarom het zo lastig is voor hartpatiënten van het MCL behandeld worden of werden, om tijdens en na de behandeling actief te blijven.

Niet iets bedenken wat er al is 

‘De helft van onze tijd hebben we besteed aan het goed in kaart krijgen van het probleem', legt Milan uit. ‘Wie zijn de patiënten? Welke zorgsystemen zijn er allemaal betrokken?’ ‘We hebben het hele netwerk uitgezocht dat betrokken is bij bewegen voor hartpatiënten die vanuit het MCL behandeld worden', vult Feline aan. ‘En wat we vooral niet wilden is iets bedenken dat er al is.’ 

Bewegen in de eerste lijn 

'In Twente vonden we een regeling die al werkt. Het Medisch Spectrum Twente heeft met een grote zorgverzekeraar en fysiotherapeuten in de regio afspraken gemaakt. (Ex-)patiënten kunnen daardoor bij een fysiotherapeut in de buurt terecht en de verzekering dekt de behandeling. Omdat patiënten hierdoor niet ver hoeven te reizen, wordt de drempel om te blijven bewegen veel lager.’ 

Zonde om er niets mee te doen

'We hebben een groot rapport gemaakt met de boodschap ‘doe er iets leuks mee'. Want het is zo zonde om er niks mee te doen.’ De conclusie van hun project was dat er al heel veel mogelijk is, maar dat de betrokken partijen beter met elkaar moesten communiceren. ‘Wij hebben gekeken wat wij konden doen om ze samen te brengen. De eindpresentatie vonden ze interessant, ze wilden met ons in gesprek blijven, maar toch is dat niet gebeurd.’ 

Niet het ‘erbij doen'

‘Ik denk dat er iemand nodig is die het gaande houdt. Nu deden mensen het project erbij en ze hebben het al zo druk', zegt Feline. ‘We hebben echt half Friesland gesproken voor ons project', vult Milan aan. ‘Je ziet dan ook een status quo voor bestaande behandelingen, omdat er nu nog zo weinig zicht is op de resultaten van leefstijl als behandeling. Zorgverzekeraars willen bijvoorbeeld wel investeren, maar ook zien wat het oplevert.’ 

Goed netwerk nodig 

Leefstijlinterventies bedenken is één ding, concluderen Milan en Feline dan ook na hun ervaringen. Een goed netwerk dat de interventies kan uitvoeren, een ander. ‘Wellicht zien wij dat als student goed, omdat we buiten het systeem staan.’ 

Gekke oplossing

Milan volgt inmiddels de master Biomedische wetenschappen en vindt werken aan preventie interessanter dan bijvoorbeeld onderzoek doen in een farmaceutisch lab. ‘Bij mij is de knop echt omgegaan. Medicijnen zijn in veel gevallen eigenlijk een gekke oplossing. Ik wil nu graag een bijdrage leveren aan de voorkant.’ 

Meer leefstijl

Met haar ervaringen vanuit de minor koos Feline van harte voor de research master Clinical and Psychological Epidemiology. Beiden zeggen ze: meer leefstijl, minder medicijnen. ‘Dat is ook echt nodig. Kijk maar naar antibioticaresistentie’, zegt Feline, ‘dat wordt een steeds groter probleem. ‘En we hebben het natuurlijk met corona ook gezien', knikt Milan. ‘Waren we als samenleving gezonder geweest, hadden we er nu minder last van.’  
Hier vind je  meer informatie over de minor More Healthy Years.