Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Stikstofuitstoot vormt risico voor nierschade

Datum:17 oktober 2019
Stikstofkaart
Stikstofkaart

Een hoge stikstofuitstoot vormt niet alleen risico voor schade aan de luchtwegen, maar kan ook een risico vormen voor schade aan de nieren. Dat toont onderzoek aan onder ruim 143.000 inwoners van Noord-Nederland waarbij o.a. Aletta’s programma coördinator Louise Dekker bij betrokken is. 

Hoofdonderzoeker is UMCG onderzoeker Qingqing Cai. Ook Gerjan Navis is betrokken bij het onderzoek en liet gisteren al weten aan RTV Noord dat het puur toeval is dat de uitkomsten samenvallen met de boerenprotesten: "Het is een heel complex onderzoek, we hebben eindeloos zitten corresponderen tot het tijdschrift zei: Nu is het begrijpelijk genoeg, we kunnen ermee naar buiten."

Regionale verschillen omtrent nierschade
Chronische nierschade is een belangrijk gezondheidsprobleem. De meest ernstige vormen gaan gepaard met grote belasting voor de patiënt en hoge kosten voor de samenleving. Het is al langer bekend dat er forse verschillen bestaan tussen verschillende landen in het vóórkomen van chronische nierschade. Opsporen van de oorzaken van die geografische verschillen kan beter inzicht geven in de oorzaken van nierschade, en zo een basis leggen voor betere preventie. Over dergelijke regionale verschillen in Nederland is, als het om nierschade gaat, tot nu toe weinig bekend. In hun onderzoek gingen de onderzoekers voor het eerst na in welke gebieden nierschade vaker of juist minder vaak voorkomt. 

Lifelines
De onderzoekers maakten in hun studie gebruik van het grote Lifelines-cohort. Lifelines is de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners van Noord-Nederland gedurende dertig jaar wordt verzameld. Van liefst 143.735 deelnemers aan LifeLines stelden zij de geschatte nierfunctie vast, die aangeeft met welke snelheid de nieren afvalstoffen uit het bloed filteren. Daarna gingen zij op postcodeniveau na waar deze nierfunctie het laagst dan wel het hoogst was.

Empirische basis voor interventies
Louise Dekker, één van de onderzoekers en verbonden aan de Aletta Jacobs School of Public Health, stelt dat dit soort ruimtelijke analyses een heel nuttig hulpmiddel zijn om strategieën voor de preventie van chronische ziekten, waaronder nierziekten te begeleiden: "Deze invalshoek biedt een empirische basis voor interventies die een specifieke regio als startpunt neemt in plaats van een one-size-fits-all benadering."

Ga naar de publicatie Plos One.