Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Sterren tellen; Is er nog duisternis?

Datum:28 januari 2021
Hoe duister is het waar jij woont?
Hoe duister is het waar jij woont?

In februari en maart onderneemt CurioUs?, een initiatief van Science LinX (RUG), Forum Groningen en de Aletta Jacobs School of Public Health, een meetactie samen met burgers om de duisternis te meten. Iedereen kan meedoen door de sterren in het sterrenbeeld Orion te tellen. Met de gezamenlijke meetgegevens wordt een duisternis kaart van Noord-Nederland gemaakt. De duisternis is van ons allemaal en is overal van belang. Met deze meetactie hopen we iedereen bewust te maken van de noodzaak om de duisternis te beschermen. Misschien kijk je hierdoor ook wat vaker naar de sterrenhemel, en kun je straks vele sterrenbeelden vinden.

Donkerte

Nachtelijke donkerte is een “oer” kwaliteit van leven en is van belang voor mens en natuur. Onderzoek, ook aan de Rijksuniversiteit Groningen, duidt erop dat het verdwijnen van duisternis door overmatig gebruik van kunstlicht nadelige gevolgen heeft voor mens, flora en fauna. Maar hoe duister is het eigenlijk nog? De RUG heeft in het kader van het programma “Donkerte van de Wadden” een duisternis meetnetwerk opgezet. Echter, het is onmogelijk om overal te meten. Hulp is nodig!

Orion

Het winterbeeld Orion staat centraal in de meetactie. Iedereen kan aan de meetactie meedoen door de sterren te tellen in dit goed herkenbare sterrenbeeld. Het stappenplan is als volgt. Ga naar buiten en zoek het sterrenbeeld Orion. Wacht een kwartiertje om de ogen aan de duisternis te laten wennen. Tel nu het aantal sterren dat je ziet in het sterrenbeeld. Ben je een Pietje precies doe dan de telling meerdere keren achtereen en geef de gemiddelde waarde door. De metingen kun je doorgeven via forum.nl/curious, waar de meetgegevens zichtbaar worden op een interactieve kaart. Het is de bedoeling om deze meetactie ieder jaar te herhalen om zo samen met de burgers in Noord-Nederland de duisternis in kaart te brengen.

Wanneer

De metingen moeten plaats vinden in de periode 1 – 15 februari en 1 – 15 maart. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan. De maan is een natuurlijke storende lichtbron. Metingen worden dus gedaan als de maan onder de horizon is en natuurlijk bij een heldere hemel.

CurioUs

Met CurioUs? willen wij burgerwetenschap stimuleren door meetacties op te zetten en activiteiten als walk-ins, workshops en lezingen te organiseren. Naast deze acties en events is er de Meet-o-theek in het Smartlab van Forum Groningen waar je zelf meetapparatuur kunt lenen om een bijdrage te leveren aan diverse meetacties. De meetactie rondom lichtvervuiling is de tweede meetactie van de initiatiefnemers. De eerste meetactie “Onze Lucht”, waarin fijnstof wordt gemeten, is nog in volle gang. Later dit jaar volgen nog twee andere meetacties.

Donkerte van de Wadden

Donkerte van de Wadden, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, heeft als doel om bewoners en bezoekers de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en bewust te maken van het belang van de duisternis, bijvoorbeeld met de Nacht van het Wad.