Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk

Datum:14 februari 2020
Regio Deal voor Oost-Groningen
Regio Deal voor Oost-Groningen

De regio Oost-Groningen heeft een Regio Deal gesloten met het Rijk. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De Aletta Jacobs School of Public Health zal binnen de Regio Deal een rol spelen op het gebied van gezondheid. 

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en zullen ook in de uitvoering samen optrekken. RWLP, het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen, heeft de Regio Deal aangevraagd. 

De regio - bestaande uit Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, heeft een deal kunnen sluiten voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de regio, de andere helft van het rijk. In de aankomende maanden wordt het plan verder uitgewerkt met het Rijk en de betrokken partners. Voor de uitvoering staat een periode van vier jaar.