Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

'Leefstijlgeneeskunde verdient prominente plek in geneeskundig onderzoek en beleid'

Datum:02 december 2019
'Leefstijlgeneeskunde verdient prominente plek in geneeskundig onderzoek en beleid'
'Leefstijlgeneeskunde verdient prominente plek in geneeskundig onderzoek en beleid'

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) heeft vandaag de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ gepubliceerd. Volgens Lifestyle4Health, een initiatief van TNO en Leids Universitair Medisch Centrum, is de bundel bedoeld als aanmoediging voor policitici, beleidsmakers en zorgbestuurders zodat leefstijlgeneeskunde een prominente plek krijgt in geneeskundig onderzoek en beleid.

De publicatie is een verkenning van wetenschappelijk bewijs voor leefstijlinterventies in de behandeling van diverse ziekten, zoals type 2 diabetes, hart-& vaatziekten, psychiatrie, maag-darm-leverziekten, nierziekten en dementie. Diverse experts hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze inventarisatie en een groot aantal Universitair Medische Centra en gezaghebbende organisaties ondersteunen de publicatie.

Ook de Aletta Jacobs School of Public Health verleent haar morele steun aan deze publicatie. Volgens Jochen Mierau, wetenschappelijk directeur van de AJSPH, kunnen leefstijlinterventies chronische ziekte voorkomen, ziektebeloop verbeteren en behandeleffectiviteit verhogen. Mierau: "Bewijs voor de effecten van leefstijlinterventies is nu erg verspreid en deze bundel brengt de bestaande kennis op een toegankelijke wijze samen. Dit bevordert de toepassing van leefstijlgeneeskunde in de zorgketen en geeft onderzoekers een belangrijk naslagwerk voor toekomstig onderzoek.”

Gerjan Navis, internist-nefroloog UMCG, is één van de experts die een bijdrage heeft geleverd aan de bundel. Navis stelt dat de orgaan-en ziekte-overstijgende geneeskracht van leefstijl onmisbaar is om de veelkoppige ziektelast van een verouderende samenleving het hoofd te bieden. Volgens Navis laat de bundel zien dat het gezondheidspotentieel van leefstijlgeneeskunde enorm is, en ook dat proof-of-principle, in de vorm van kleine interventie-studies, bij de meeste ziekten al decennia een wetenschappelijke achterstand heeft opgelopen ten opzichte van bijvoorbeeld het geneesmiddelen onderzoek. Om deze reden, zegt Navis, laat de bundel zich ook lezen als onderzoeks-agenda: “de komende decennia moet de stap worden gemaakt van proof-of-principle naar grote effectiviteits-studies en opheldering van onderliggende mechanismen, hand in hand met een traject van zorginnovatie en best practices.”

Lees het persbericht van Lifestyle4Health en de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’.