Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Interview met ontwikkelaars van de Corona Barometer: "Hiermee laten we zien dat de wetenschap ook heel direct kan bijdragen aan actuele vraagstukken.''

Datum:17 mei 2021
Henry Wiersma en Robert Warmerdam
Henry Wiersma en Robert Warmerdam

Sinds het Lifelines Corona-onderzoek vorig jaar van start is gegaan zijn er 20 vragenlijsten ingevuld. Om al deze data inzichtelijk te maken is de Corona Barometer ontwikkeld. Het geeft inzicht in de resultaten van het onderzoek en laat zien hoe de crisis zich ontwikkelt. Henry Wiersma en Robert Warmerdam werken beiden bij het UMCG als wetenschappelijk programmeur voor het Corona-onderzoek en de Barometer.  

Over Henry Wiersma

  •     Thuiswerksituatie: thuis bij zijn ouders en jongere broertje in Damwâld, een dorp in Fryslân.
  •     Leeftijd: 26 jaar
  •     Opleiding: Data Science for Life Sciences
  •     Werkzaam bij: afdeling Genetica, UMCG
  •     Functie: wetenschappelijk programmeur

Over Robert Warmerdam

  •     Thuiswerksituatie: thuis in Groningen en een enkele keer per week op kantoor
  •     Leeftijd: 24 jaar
  •     Opleiding: Bio-informatica
  •     Werkzaam bij: afdeling Genetica, UMCG
  •     Functie: wetenschappelijk programmeur

Wat is je rol binnen het Corona Lifelines-onderzoek?

Robert: “Binnen het corona-onderzoek ben ik een van de mensen die de data-analyse voor zijn rekening neemt. Uit de antwoorden op de vragenlijsten worden relevante bevindingen opgespoord, geverifieerd en aan de hand van aanvullende gegevens geïnterpreteerd. Hier komt statistiek en programmatuur bij kijken. Ik draag ook de zorg voor het verwerken en het bijwerken van gegevens die door Henry gevisualiseerd gaan worden op de Corona Barometer.” Henry zorgt ook voor de ontwikkeling van de Corona Barometer, het updaten hiervan en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten: “Daarnaast houd ik mij bezig met het verzamelen, opstellen en verwoorden van de verschillende vragen die uiteindelijk in de vragenlijsten terecht komen. Over bijna alle vragen die nu in de corona-vragenlijsten zitten heb ik meegedacht of aan zitten sleutelen zodat de formulering helder en duidelijk is voor de deelnemers. Als laatste mag ik de verkregen data analyseren en er nuttige resultaten van maken voor zowel wetenschappelijk onderzoek, als voor persberichten.” 

Wat vind je de meest interessante bevinding uit de Corona Barometer? 

 “Wat ik vooral interessant vond is dat de kwaliteit van leven, dat deze tijdens de tweede lockdown een stuk lager was dan in het begin van de crisis. Ik denk dat het meten van de kwaliteit van leven erg goed aangeeft hoe mensen zich voelen en omgaan met de crisis. We hebben over deze bevinding een mooi persbericht mogen schrijven die zelfs landelijk aandacht kreeg, met zelfs een strip in de Parool als resultaat”, aldus Henry.  

Henry Wiersma
Henry Wiersma

Wat hoop je te bereiken door jouw bijdrage aan dit corona-onderzoek? 

Henry: “We hebben met het corona project laten zien dat Lifelines niet alleen heel belangrijk is voor goed wetenschappelijk onderzoek, maar ook direct bij kan dragen aan actuele vraagstukken in de maatschappij. Zeker in een pandemie is het erg belangrijk dat we samenwerken en de kracht van wetenschappers en biobanken inzetten om meer inzicht te krijgen in de actuele situatie. Ik hoop dat we hebben kunnen laten zien hoe belangrijk Biobanken als Lifelines zijn en dat ze veel breder ingezet kunnen worden dan enkel voor wetenschappers. Ik vind het prachtig om te zien dat steeds meer organisaties dit door hebben en interesse tonen in de onderzoeken en bijvoorbeeld de data die we op de Corona Barometer presenteren.”

Hoe ziet voor jou een typische werkdag eruit? 

Henry: “De ene keer buig ik mij over potentiële vragen voor in de vragenlijst, de andere keer mag ik in de data graaien om resultaten boven water te halen zodat we verder kunnen met onderzoek doen. En natuurlijk niet te vergeten, de barometer bijwerken of uitbreiden met nieuwe functies. Dan is het gewoon code typen en testen of het goed werkt op elk mogelijk apparaat. Daarnaast testen wij elke vragenlijst om de laatste fouten eruit te halen, dus dan zit ik gewoon, als de deelnemers, de vragenlijsten in te vullen.” Voor Robert begint de werkdag met het maken van een overzicht van de taken die op de desbetreffende dag gedaan dienen te worden: “Vaak zijn vergaderingen hier een onderdeel van, verder is het voornamelijk computerwerk. Gedurende de dag ben ik bijvoorbeeld nieuwe gegevens aan het verkennen, of resultaten aan het interpreteren en opschrijven. Een van mijn voornaamste werkzaamheden is het schrijven van programmeerwerk voor een van de projecten waar ik aan werk. Bijvoorbeeld om nieuwe observaties extra te toetsen, of om de Corona Barometer uit te kunnen breiden.” 

Hoe raakt de corona-crisis jou persoonlijk? 

Henry: “In het begin, toen we thuis moesten gaan werken dacht ik ‘ach dit duurt een paar weken en dan zitten we weer vrolijk op kantoor’. Dit bleek helaas toch even anders te zijn, we zitten nu al meer dan een jaar thuis te werken en dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik mis het contact met collega’s, het praatje bij de koffiemachine, en samen gezellige dingen doen. De eerste periode viel het thuiswerken mij erg zwaar, maar dat gaat nu wel goed, maar ik hoop dat we in de komende zomer weer met de hele vriendenclub mogen barbecueën!”. Ook voor Robert is het niet altijd even gemakkelijk: “Gedurende de coronacrisis woon ik nu het gros van de tijd alleen. Dit maakt het leven buiten het werk bijzonder rustig. Dit is van tijd tot tijd best lastig gebleken. Aan de andere kant heeft de coronacrisis gezorgd voor een turbulent en enerverend jaar. Een jaar dat voor veel mensen problematisch is geweest, was voor mij juist een jaar vol mogelijkheden.” 

Robert Warmerdam
Robert Warmerdam

Heeft de coronacrisis jouw kijken op het belang van onderzoek veranderd? 

Robert: “De afgelopen periode heeft nogmaals aan het licht gebracht dat goed onderzoek essentieel is om voldoende onderbouwde feiten te kunnen vaststellen. Tegelijkertijd is de continue ontwikkeling van de medische wetenschap essentieel geweest voor zowel het vormgeven van de brede aanpak van de corona-crisis als de ontwikkeling van vaccins. Het voordeel dat onderzoek in deze situatie biedt is iets dat ik mij voorheen minder realiseerde.” 

Wat drijft jou als onderzoeker? 

“Het mogen werken aan de mooie inzichten die bijdragen aan de maatschappij,” vertelt Henry. “Soms lijkt het alsof onderzoek ver van de maatschappij afstaat, maar vaak is dat helemaal niet zo en draagt het juist direct bij. Ik vind het mooi dat we dit met het corona-onderzoek hebben mogen laten zien.” Robert: “Enerzijds is het een van nature aanwezige nieuwsgierigheid die mij drijft in het doen van onderzoek. Anderzijds heb ik gemerkt dat misvattingen alom aanwezig zijn in de wereld. Ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn.”

Het Lifelines corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstelling.