Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Expeditie het Gezonde Noorden: Een leerzame tussenstop!

Datum:01 februari 2024
Expeditie het Gezonde Noorden
Expeditie het Gezonde Noorden

Afgelopen september zijn een hele club moedige mensen aan boord gestapt van Expeditie het Gezonde Noorden! Afgelopen 24 januari, een half jaar later, hebben de betrokken studenten van dit gezamenlijke leerproces hun waardevolle inzichten gedeeld met docenten, professionals uit de praktijk, onderwijsbestuurders en geïnteresseerden in het ASWA gebouw in Appingedam (Cadanz Welzijn).

Expeditie?

Expeditie het Gezonde Noorden is een onderwijsprogramma waarin studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort Appingedam samen met betrokken stakeholders en docenten een complex publieke gezondheidsvraagstuk aanpakken. Samenwerking staat in dit avontuur centraal; nieuwsgierigheid naar grenzen van je eigen expertise is belangrijk, waarbij actief de samenwerking wordt opgezocht.

Waardevolle inzichten voor de praktijk

De studenten presenteerden de stappen die ze zelf hebben gezet, evenals de opgehaalde inzichten die ze hebben opgedaan. Inzichten over hoe jongeren het imago van de omgeving Eemsdelta kunnen veranderen zodat het aantrekkelijker wordt voor jongeren om te blijven, maar ook inzichten over hoe we de gezondheidszorg voor de ouder wordende bewoners moeten aanvliegen. De betrokken stakeholders gaven aan hoe deze leerlessen hun praktijk hebben verrijkt.

decoratieve afbeelding

Leerlessen voor professionals

Naast het vraagstuk werden er ook inzichten gedeeld over hun leerproces als professional: met de voeten in de klei hebben ze ervaren hoe het is om samen te werken met allerlei partijen die relevant zijn voor een vraagstuk. Het gevarieerde publiek kreeg daarmee een mooie kans om hier óók van te leren. Na afloop van de presentaties is de expeditie gezamenlijk geëvalueerd met docenten, studenten en stakeholders, en zijn er concrete vervolgstappen afgesproken met de onderwijsbestuurders om dit gezamenlijk leerproces verder mogelijk te maken.

De reis gaat verder

De expeditie is nog niet ten einde, ook Expeditie het Gezonde Noorden leert door. Volgend jaar gaan we opnieuw het avontuur aan en verwelkomen we nieuwe studenten en betrokkenen/stakeholders die klaar zijn om een nieuwe route uit te proberen. Voor nu aan alle betrokkenen: bedankt voor de mooie samenwerking, waarin jullie openheid, nieuwsgierigheid en waardevolle inbreng het tot een succes hebben gemaakt

decoratieve afbeelding