Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Eenzaamheid onder alleenstaande jongeren tijdens coronacrisis

Datum:24 april 2020
Corona Barometer
Corona Barometer

Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de Corona Barometer gelanceerd. Op www.coronabarometer.nl geven ze Nederland inzicht in de eerste uitkomsten van het Lifelines Corona-onderzoek. Binnen het grootschalige onderzoek ontvangen 135.000 mensen wekelijks een corona-vragenlijst. Er zijn tot nu toe al ruim 160.000 vragenlijsten ingevuld. Hieruit blijkt onder andere dat 1 op 4 respondenten tot 30 jaar die alleen wonen, zich in de huidige corona-crisis vaak eenzaam voelt. Daarnaast maken meer respondenten zich zorgen dat een naaste ziek wordt dan dat zij zelf ziek worden.

Op zoek naar risicofactoren

Initiatiefnemer en hoogleraar Lude Franke benadrukt het belang van dit onderzoek: “Dankzij dit onderzoek en de deelname van zoveel mensen krijgen we een goed beeld van zowel de ziekte COVID-19 als de risicofactoren op ernstige ziekteverschijnselen. Zo willen we nagaan waarom sommige mensen zeer ernstig ziek worden door COVID-19, waar anderen nauwelijks klachten hebben. We zien nu al dat er relatief veel deelnemers zijn geweest met COVID-19 gerelateerde klachten, maar dat het aantal bewezen COVID-19 patiënten laag is: slechts 0,8%. De Corona Barometer laat echter ook zien dat 1 op de 10 respondenten tussen 18 en 40 jaar aangeeft zelf te denken een corona-infectie te hebben gehad, maar niet gediagnosticeerd of getest is.”

Psychische gevolgen in beeld

Het onderzoek richt zich ook op de psychische gevolgen van de corona-crisis. Hoogleraar dr. Jochen Mierau, Wetenschappelijk directeur Aletta Jacobs School of Public Health, buigt zich over dit thema: “Door zo’n lockdown beschermen we onszelf tegen het virus, maar tegelijkertijd ontstaat er een grote psychologische druk bij veel mensen. Bij wie speelt die druk het meeste en welke gezondheids- en omgevingsfactoren spelen mee? Dat is voor beleidsmakers in de hele wereld interessant.” Relevante inzichten uit dit onderzoek worden daarom direct gedeeld via de Corona Barometer, waarvan de data wekelijks wordt geüpdatet en uitgebreid. “Op die manier blijft Nederland geïnformeerd en kan iedereen de komende weken en maanden de ontwikkeling zien.“

Initiatief

De Corona Barometer is een idee van CLEVER°FRANKE en tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Genetica van het UMCG. Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen.