Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Brigit Toebes voorzitter van de Staatscommissie MDMA

Datum:22 maart 2023
Brigit Toebes
Brigit Toebes

Brigit Toebes, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de RUG en wetenschappelijk directeur Aletta Jacobs School of Public Health wordt voorzitter van de Staatscommissie MDMA. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiermee ingestemd.

Advies Staatscommissie
De Staatscommissie wordt gevraagd de status van XTC (MDMA) in het kader van de volksgezondheid te onderzoeken en advies uit te brengen over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik. Het advies is inclusief een analyse vanuit verschillende disciplines van risico’s voor de gezondheid, preventie en de Europese context en relevante verdragen. De commissie streeft ernaar om het advies over de status van MDMA voor 31 januari 2024 aan het kabinet aan te bieden.

Samenwerking

“Er zijn aanwijzingen dat MDMA patiënten kan helpen. Denk daarbij aan mensen met o.a. een trauma. De Staatcommissie bestaat uit een zeer breed gezelschap met brede expertise. Zelf heb ik mij als jurist nog niet bezig gehouden met psychedelica, daarom zie ik erg uit naar de samenwerking en het leerproces”, aldus Brigit Toebes.

De Staatscommissie bestaat, naast Brigit Toebes, uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Wim van den Brink, Emeritus hoogleraar verslaving en psychiatrie aan het AMC
  • Prof. dr. Eric Vermetten, Hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s (LUMC)
  • Drs. Femke Gresnigt, SEH-arts bij OLVG Amsterdam, gespecialiseerd in drugsintoxicaties
  • Drs. Martha de Jonge, Senior projectleider drugspreventie Trimbos Instituut, tevens projectleider studenten en drugspreventie
  • Prof. dr. Emile Kolthoff, Hoogleraar criminologie Open Universiteit, voorheen lector Ondermijning Avans Hogeschool

Goed vertrouwen

Minister Kuipers: “Het is goed dat gekeken wordt naar de status van MDMA in het kader van de volksgezondheid en naar het medicinale gebruik ervan. Ik kijk uit naar het advies van de Staatscommissie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het kabinet en ik van goed advies worden voorzien op dit gebied.’’