Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekErfgoedFrans Hemsterhuis (1721-1790)

Geschriften

Frans Hemsterhuis (1721-1790)

Lange tijd was Hemsterhuis min of meer in vergetelheid geraakt. Maar in de afgelopen decennia is er een toenemende belangstelling voor hem, onmiskenbaar de invloedrijkste filosoof uit de Nederlanden in de 18de eeuw.

Een teksteditie van zijn verzameld werk, in gemoderniseerd Frans en met een Nederlandse vertaling is: Frans Hemsterhuis, Wijsgerige werken. Uitgegeven, ingeleid en van een commentaar voorzien door M.J. Petry (Budel: Damon / Leeuwarden: Fryske Akademy, 2001).

Kritische editie

In juni 2015 verscheen de kritische editie van de Oeuvres philosophiques door dr. Jacob van Sluis, collectievormer Theologie & Filosofie bij de Universiteitsbibliotheek Groningen.
De zogenoemde ‘Bataafse Socrates’ was na Spinoza de grootste Nederlandse filosoof.

Het boek is bij uitgever Brill Publishers nu ook als e-book verkrijgbaar:


Op deze pagina's vindt u teksten van Hemsterhuis naar de eerste uitgave.
De teksten worden (in een nieuw venster) gepresenteerd als PDF-bestand; om ze te lezen is de Acrobat Reader vereist.

Voor een bibliografie van secundaire literatuur zie:

  • Jacob van Sluis, Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie
    (Budel: Damon / Leeuwarden: Fryske Akademy, 2001), pp. 276-296.
  • Verantwoording van de tekstbezorging

De tekstedities van het werk van Hemsterhuis worden verzorgd door Jacob van Sluis, collectievormer Theologie & Filosofie bij de Universiteitsbibliotheek.

Laatst gewijzigd:06 maart 2018 15:11
printView this page in: English