Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

More heritage Exhibitions De Ploeg gedrukt

Tentoonstelling: De Ploeg gedrukt

Boekbanden en ander werk uit de UB Groningen
Omslagontwerp van Johan Dijkstra
Omslagontwerp van Johan Dijkstra

Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Broerstraat 4, 9712 CP Groningen
Trappenhuis, 3e verdieping; tevens in vitrines in de koffiekamers op elke verdieping.
Te bezichtigen van 23 maart t/m 9 september 2018.

De Ploeg 100 jaar

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Groninger kunstenaarskring De Ploeg werd opgericht. Een aantal jongere kunstenaars was van mening dat de mogelijkheden om te exposeren en zich te ontwikkelen in de stad Groningen te beperkt waren. Zij hoopten door samenwerking  tentoonstellingen te kunnen organiseren van de leden en daarnaast kunstenaars en publiek kennis te laten maken met nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst, architectuur, literatuur in de vorm van exposities en lezingen.
Tot de initiatiefnemers behoorden Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martens en Jan Altink. De laatste bedacht de verenigingsnaam. Hij vond dat aan de moderne kunst in Groningen nog veel terrein moest worden ontgonnen. Daarom stelde hij de naam De Ploeg voor.

Omslagontwerp van Johan Dijkstra
Omslagontwerp van Johan Dijkstra

De Ploeg in de Universiteitsbibliotheek

Van oudsher verzamelde de Universiteitsbibliotheek Groningen werk van De Ploeg, zich daarbij vooral concentrerend op drukwerk. Zo bezit zij een grote collectie boeken waarvoor Ploegkunstenaars het omslag ontwierpen. Verder is er veel losbladig grafisch werk aanwezig, ex librissen, manifesten, affiches en zelfs kalenders.

Expositie

Van 23 maart t/m 9 september 2018 zijn in de UB Binnenstad aan de Broerstraat tientallen werken van De Ploeg te zien.

  • In de vitrine bij de afdeling Bijzondere Collecties (trappenhuis, 3e verdieping) worden boekomslagen getoond, ontworpen door Johan Dijkstra en Jan Altink.
  • Daarnaast in de tafelvitrines vooral oorspronkelijk werk zoals ex librissen, tijdschriften door De Ploeg uitgegeven, statuten, expositie-aankondigingen en tentoonstellingscatalogi.
  • In de koffiekamers op de 1e tot en met 4e verdieping van het gebouw zijn in een twintigtal vitrines kleinere deelcollecties te zien: boeken over jubilea en De Ploeg als geheel, boeken over afzonderlijke kunstenaars, en de relatie van De Ploeg met de Universiteit.
Laatst gewijzigd:26 november 2019 09:31
Follow us onfacebook twitter instagram