Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollectionsProgrammata

Academische edicten

zie ook: Digital collections

 

datum                             begin  tekst en korte inhoud                                                   drukker

1636.01.23

Prudentissimè à nobilissimis ac ...

Decreet tegen de Societatis Nationales.

niet vermeld

 

 

 

1644.02.22

Cvm partim certis experimentis ...

Decreet tegen de Nationalia Collegia.

niet vermeld

 

 

 

1645.03.19

Cvm hactenus observatum sit ...

Decreet over de boekverkopingen in de universiteit.

Hans Sas

1645.06.28

Inter leges academicas ab ...

Decreet tegen het nachtelijk studentenrumoer.

Hans Sas

1649.04.16

Ea, prô dolor, non ...

Decreet tegen nachtelijk studentenrumoer.

Hans Sas

1649.05.21

Laudabili instituto ab illustr. ...

Decreet over het houden van disputaties.

Hans Sas

1650.11.04

Quamvis ad eam commonefactionem ...

Decreet tegen nachtelijk studentenrumoer en tegen de Collegia Nationalia.

Hans Sas

1652.02.09

Quamvis hujusce nostræ academiæ ...

Decreet over het drukken en betalen van disputaties.

Edzard Huisman

1654.03.04

Quùm academiam nostram non ...

Decreet tegen de Collegia Nationalia.

Wed. Edzard Huisman

 

 

 

1654.11.07

Quum iteratæ nostræ admonitiones ...

Decreet tegen de Collegia Nationalia.

Wed. Edzard Huisman

1655.09.01

Salutari planè consilio illustres ...

Decreet tegen de Collegia Nationalia.

Daniel van Sanden

1655.10.01

Quàm gratum nobis fuit ...

Decreet tegen de Collegia Nationalia.

Daniel van Sanden

1655.10.24

Geminus illustr. & praepot. ...

Decreet tegen de Collegia Nationalia.

Daniel van Sanden

1667.09.30

Nodige en provisioneele declaratien ...

Decreet over de Beurse.

Wed. Edzard Huisman

1667

Ad oeconomiam publicam nullus ...

Decreet over de Beurse.

Wed. Edzard Huisman

1733.11.07

Ad oeconomiam publicam nullus ...

Decreet over de Beurse.

Nicolaas J. Crans

1749.xx.29

Læta. tempora. lætos. exigunt. ...

Uitnodiging voor de rede van Nicolaus Engelhardt, De meritus principum Arausionensium.

Nicolaas J. Crans

1769

Dat de Burse sal ...

Decreet over de Beurse.

Hajo Spandaw

1769.02.21

Quemadmodum nihil magis cordi ...

Decreet tegen het toneelspel.

Hajo Spandaw

1770.09.28

Q.D.B.V. die veneris. Qui ...

Uitnodiging voor de rede van Jacobus de Rhoer.

Hajo Spandaw

1772.02.xx

Q.F.F.Q.S. ad lectiones publicas ...

Uitnodiging tot het bijwonen van een anatomische les van Petrus Camper.

-

1773.08.07

Quod bonum faustum felix ...

Uitnodiging tot het bijwonen van de huldiging van Willem V als rector en curator.

-

1784.12.27

In provincialis universitatis Groningæ ...

Ondertekening door Mauritius A. de Savornin Lohman van de academieregels (deels in hs.)

niet vermeld

ca. 1785

Articulen op welken de student Van den Lande, den 29 maart 1728 (sic) gehoort is voor den Senatus minor, wegens eene aanklagte door den heer Brugmans schriftelijk tegen hem ingebragt.

Betreft Abraham of Abram Martinus van de Lande en Antonius Brugmans.

handschrift

1791.06.09

Dat de Burse zal ...

Decreet over de Beurse.

Theodoor Spoormaker

1791.12.08

Quandoquidem a Senatu huius ...

Verbod op ordeverstoringen door studenten.

Theodoor Spoormaker

1799.03.08

Cum non rumor, sed ...

Waarschuwing tegen studentenverenigingen.

Theodoor Spoormaker

1799.12.07

Q.F.F.Q.S ad. demonstrationes. anatomicas. ...

Uitnodiging tot het bijwonen van de anatomische les van Wynoldus Munniks.

Theodoor Spoormaker

17xx

Perillustres et nobilissimi academiae ...

Getuigschrift van de rector magnificus voor de studenten.

niet vermeld

17xx

Formula precum in mensa ...

Voorgeschreven gebeden voor de Beurse.

Theodoor Spoormaker

1800.01.20

Q.F.F.Q.S ad. demonstrationes anatomicas ...

Uitnodiging tot het bijwonen van de anatomische les van Wynoldus Munniks.

Theodoor Spoormaker

1812.11.03

Q.F.F.Q.S. Academia Groningana ex ...

Uitnodiging van de rector Hermannus Muntinghe voor de inauguratie van de Keizerlijke Universiteit.

Theodoor Spoormaker

1813.01.13

De rector der Akademie van ...

Waarschuwing tegen onbetamelijk studentengedrag.

niet vermeld

1814.09.17

Uti, licet singuli dies ...

Aankondiging door de rector Hermannus Muntinghe van de festa saecularia.

Jan Oomkens Jzn.

1814.10.07

Programma van de plegtigheden ...

Bezoek Koning Willem I en zijn gemalin aan Groningen.

Jan H. Bolt

1815.11.06

Q.F.F.Q.S e. decreto augustissimi ...

Uitnodiging van de rector Hermannus Muntinghe voor de nieuwe universiteit

Jan Oomkens Jzn.

1816.01.16

Nos rector et senatus ...

Besluit over de betaling van de honoraria aan de professoren.

Jan Oomkens Jzn.

1833.10.04

Cum iamdiu non rumor ...

Waarschuwing tegen studentenverenigingen.

Jan Oomkens Jzn.

1864.19.13/15

Quod. faustum. felix. fortunatumque ...

Uitnodiging tot het bijwonen van de plechtige vieringen bij het 250-jarig bestaan.

Jan Oomkens Jzn.

1864.09.14/15

Quod. faustum. felix. fortunatumque. ...

Aankondiging van de redevoering van de rector ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan en de erepromoties.

Jan Oomkens Jzn.

1878

Naam-lijst van de rectoren, secretarissen, assessoren en dekens der onderscheidene faculteiten ... sedert de organisatie van 1815.

handschrift

 

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43
Follow us onfacebook twitter instagram