Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesAlgemene collectie

VN collectie

VN collectie

De Universiteitsbibliotheek was tot 1 januari 2016 een van de depotbibliotheken van de Verenigde Naties (United Nations -UN), in Nederland. Als zodanig heeft de UB Groningen vanaf 1946 gedrukt materiaal van de VN ontvangen. Daarnaast is er via de Digitale bronnen online toegang tot elektronische collecties van de VN.

De VN-collectie (elektronisch, via UB)

Een deel van de VN-documenten is elektronisch toegankelijk. De UB biedt via licenties toegang tot de volgende VN-bestanden:

De VN-collectie (elektronisch, vrij toegankelijk), o.a.:

Online toegang officiële documenten VN: Official Documents System Search en UNBISnet

VN-collectie (gedrukt)

De gedrukte VN-collectie is op twee locaties ondergebracht:

Universiteitsbibliotheek Binnenstad (magazijn):

 • Verslagen van vergaderingen en rapporten van de hoofdorganen van de VN: General Assemblee, de Economic and Social Council, de Security Council en de Trusteeship Council. Deze stukken staan geordend op de naam van het orgaan, op jaar. De bibliotheek heeft niet de agenda’s en vergaderstukken.
 • Index to resolutions of the Security Council (ST/LIB/SER/H).
 • Index to Proceedings of the Security Council (ST/LIB/SER/B).
 • Materiaal van het Department of Public Information.
 • Statistisch materiaal.
 • Rapporten (Sales-publications).
 • Materiaal van speciale de VN-afdelingen UNEP, UNIDIR.
 • Bibliografische uitgaven van de VN, zoals UNDOC en indexen uitgegeven door de VN-bibliotheek in Geneve.
 • Tijdschriften van de VN, zoals de VN Chronicle (onvolledig).
 • Reeksen en jaarboeken, zoals het Yearbook of the United Nations (1946/47-2010)

Universiteitsbibliotheek Zernike:

 • De gedrukte VN-collectie is deels opgenomen in de catalogus van de RUG: SmartCat

Voor informatie over inzage van de niet via SmartCat toegankelijke delen van de VN-collectie kunt u terecht bij de Servicebalie.

Laatst gewijzigd:01 augustus 2017 15:56
printView this page in: English