Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Projects Het 1,5 meter ziekenhuis

Beperkingen

Niet alles is bekend

Een complexe factor bij het herontwerp van het systeem is dat er bijna geen informatie beschikbaar is over de mate van onzekerheid in het systeem. Daarom kunnen we niet vooraf de exacte effecten van elke maatregel op het aantal wachtende patiënten bepalen. Bovendien: als dergelijke gegevens wel beschikbaar zouden zijn, dan nog zou het kunnen dat ze zijn veranderd als gevolg van veranderd gedrag als reactie op de COVID-19-situatie. Het model is dus ontworpen zonder exacte gegevens over:

  • hoe vroeg patiënten vóór afspraken arriveren.
  • hoe vaak patiënten te laat komen voor hun afspraak.
  • hoeveel afspraken langer duren dan gepland en met welke tijdsduur.
  • effecten van tijdelijk vertrek van artsen, bijvoorbeeld voor spoedoperaties.

Elke situatie is anders

De planningstool is ontwikkeld in samenspraak met één ziekenhuis. Hoewel het ontwerp zoveel mogelijk gebaseerd is op algemene principes, verdient implementatie in andere ziekenhuizen kritische reflectie.

Organisatorische maatregelen

Er zijn diverse organisatorische maatregelen waaraan gedacht kan worden. Hoe meer van deze maatregelen ingevoerd kunnen worden, des te meer afspraken kunnen worden ingepland. Voor onze planningstool gaan wij ervan uit dat alle voorgestelde organisatorische  maatregelen worden doorgevoerd.

Disclaimer

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt geen garantie terzake van de juistheid of de bruikbaarheid van het door haar ontwikkelde model en aanverwante documenten. De afnemer/gebruiker vrijwaart de RUG voor aanspraken van derden die jegens RUG mochten worden gedaan naar aanleiding van schades, voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van het model en aanverwante documenten.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, op het model en bijbehorende documenten, blijven te allen tijde voorbehouden aan de RUG.

Laatst gewijzigd:18 mei 2020 08:17