Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Projects

Projecten

We helpen graag bij het beantwoorden van vragen uit het veld.

Onze integrale benadering

Vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid kunnen rekenen op een groeiende belangstelling van een steeds groter wordend aantal mensen en organisaties, allemaal vanuit verschillende perspectieven. Maar het aanbod is versnipperd en de focus ontbreekt.

De Aletta Jacobs School of Public Health heeft als doel om de verbindende factor te zijn en te zorgen voor een integrale benadering bij het beantwoorden van vragen uit het veld. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om complexe kwesties met betrekking tot de volksgezondheid aan te pakken en dat die aanpak oplossingen zal genereren die zowel nu als op de lange termijn heilzaam zijn.

Voor public health vraagstukken vanuit externe partijen biedt de Aletta Jacobs School of Public Health een adviestraject aan via Aletta Advies.

Laatst gewijzigd:05 juli 2019 08:31
printView this page in: English