Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Webinar 13; leernetwerk veilige en gezonde leefomgeving

Wanneer:do 07-07-2022 09:00 - 10:00
Waar:Online

Op weg naar een rookvrije generatie 'Lessen en uitdagingen'

De grootste gezondheidswinst is te behalen als rokers stoppen en kinderen niet beginnen met roken. Het huidige tabaksontmoedigingsbeleid richt zich met name op het voorkomen dat kinderen of jongeren beginnen met roken. Als jongeren en kinderen anderen zien roken, is de kans groter dat zijzelf ook gaan roken. Daarnaast is een aspect van een gezonde leefomgeving dat inwoners op bepaalde plaatsen geen hinder hoeven te ervaren van rook(gassen). Om deze redenen heeft Groningen, als eerste gemeente in Nederland, in 2018 rookvrije openbare zones opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Dit houdt in dat organisaties in Groningen met een openbare of publieke functie bij de gemeente een aanvraag kunnen indienen om de openbare ruimte rondom de ingang van hun gebouw rookvrij te maken. De rookverboden zorgen ervoor dat inwoners naar binnen en naar buiten kunnen zonder het inademen van rookgassen.

Naast het verminderen van het inademen van schadelijke rookgassen hebben rookverboden ook sociale implicaties tot gevolg. Zoals het stigmatiseren van rokers, met name rokers met lagere sociaal economische status. Ook blijkt handhaving lastig en ontstaat er overlast door verplaatsing van rokers. Ook kan een rookverbod leiden een bevestiging van roken als sociale norm, met name onder ‘rookgroepen’ van jongeren.

In de afgelopen jaren hebben er verschillende campagnes met betrekking tot deze implicaties plaatsgevonden. Zoals de GGD campagne ‘Aarzel niet’, waarbij begrip tussen rokers en niet rokers wordt gestimuleerd door gesprekken tussen rokers en niet rokers. Of de ‘Peuk in de Pocket’, een bewustwordings- en opruimactie op verzoek van bewoners, waarbij vrijwilligers in slechts twee uur tijd 5000 peuken hebben geraapt bij het Hanzeplein, net buiten de rookvrije zone.

Tijdens het webinar wil Zinzi Pardoel, onderzoeker en promovendus Toegepast GezondheidsOnderzoek bij het UMCG graag kennis genereren over hoe dit vraagstuk aan te pakken. Wat leeft er omtrent dit onderwerp in de gemeente, wat weten we al, wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen we verder met dit onderwerp en wie moeten we hierbij betrekken? Tijdens de Webinar zal zij aan de hand van kennis uit de wetenschap het onderwerp toelichten en daarna zal zij vanuit de praktijk kijken naar verschillende voorbeelden en bijhorende vraagstukken.

Aanmelding en meer informatie

U kunt zich hier aanmelden voor de webinar. Meer informatie over de webinars is te vinden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord.