Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

UMCG/Healthwise/Aletta Jacobs School of Public Health Symposium

Wanneer:do 10-01-2019 13:00 - 17:00
Waar:UMCG

Internationaal heeft het concept Value-Based Health Care veel belangstelling gekregen en ook in Nederland is een beweging van klinisch leiders, managers, bestuurders en wetenschappers ontstaan die waardegedreven zorg in de praktijk vorm wil geven. De ambitie is groot: betere zorguitkomsten tegen lagere kosten. De manier waarop? Door goede regionale samenwerking die bijdraagt aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, door effectief gebruik van zorgdata ten behoeve van lerende organisaties en door meer samen met patiënten te beslissen over de opties in hun behandeling.

Tijdens dit symposium van UMCG, Healthwise en de Aletta Jacobs School of Public Health op 10 januari a.s. zullen gerenommeerde sprekers uit de zorg hun ervaringen en visie met u delen en u in de gelegenheid stellen met hen van gedachten te wisselen.

Programma
13:00 Registratie in de Fonteinpatio, koffie en thee
13:30 Welkom - Ate van der Zee, Vice-voorzitter Raad van Bestuur UMCG
13:45 Een framework voor waardegedreven zorg - Kees Ahaus, Directeur Healthwise
14:00 Eerste keynote: Wat leert Bernhoven ons? Geert van den Enden, Algemeen directeur Bernhoven en Mariëlle Bartholomeus, Medisch Directeur Bernhoven
14:45 Pauze
15:05 Stroom 1: Korte presentaties door de klinische leiders van de proeftuinen waardegedreven zorg - Hartzorg (Michiel Rienstra), Niertransplantatie (Stefan Berger), CVA-zorg (Gert-Jan Luijckx) en Longoncologie (Harry Groen)
Stroom 2: Data as an asset: Korte presentaties over de mogelijkheden die de Geras-cohortstudies bieden - Groningen Spine Cohort (Michiel Reneman), Seniorlines (Sophia de Rooij), OncoLifeS (Truuske de Bock), NeoLifeS (Arie Bos, Elianne Vrijlandt) en Cardiolines (Pim van der Harst)
Stroom 3: Perspectief van de patiënt: Korte presentaties over de implementatie van PROMs in de spreekkamer en samen beslissen - (Wim Sipma, ervaringsdeskundige/onderzoeker)
16:15 Tweede keynote: Visie op waardegedreven zorg - Sjaak Wijma, Voorzitter Zorginstituut Nederland
16:55 Afsluiting
17:00 Borrel