Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Startbijeenkomst Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LEGrO)

Wanneer:do 24-03-2022 14:30 - 17:30
Waar:MFC Siddeburen, Oudeweg 70 Siddeburen

Leernetwerk Leefomgeving Groningen organiseert 24 maart a.s. een startbijeenkomst (fysiek). Deze startbijeenkomst is de aftrap van een driejarig, door ZonMw gefinancierd, programma. Wij nodigen jou van harte uit om de start van dit programma bij te wonen.

Over het Leernetwerk Leefomgeving Groningen
Het Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LEGrO) is ontstaan via het Preventie Overleg Groningen (POG). POG wil vanuit o.a. bewonersinitiatieven, lokale overheden, zorg- en kennisinstellingen en maatschappelijke partners meer gezonde jaren realiseren voor inwoners van onze regio (Lees meer informatie over het POG).

Het Leernetwerk Leefomgeving Groningen gaat de komende drie jaar vorm en inhoud geven aan één van de programmalijnen van het POG: Veilige en gezonde leefomgeving. Drie thema’s staan binnen LEGrO centraal: Gezonde ruimtelijk veranderingen, de impact van een (on)gezonde voedselomgeving en de sociale impact van rookverboden.

Het leernetwerk ontwikkelen we in de praktijk aan de hand van praktijksituaties: met inwoners, bestaande (zorgzame) initiatieven en diverse professionele regionale- en lokale partijen. Bewonersdeskundigheid en actuele kennis van Hanzehogeschool, RUG en UMCG dragen bij aan het vergroten van kennis rondom de aanpak van een gezonde leefomgeving.

Wil jij erbij zijn 24 maart? Leuk! Meld je dan aan op: https://groningerdorpen.nl/agenda/startbijeenkomst-leernetwerk-leefomgeving-groningen/.

We hopen jou te zien tijdens de Startbijeenkomst van LeGro en kijken uit naar een feestelijke middag met jou.
Voor vragen over het leernetwerk of de bijeenkomst, bel of mail Daphne Wiebing (projectleider): 06-40558614, d.wiebing groningerdorpen.nl