Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Seminar: De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

Wanneer:vr 26-03-2021 14:00 - 16:00
Waar:Online
j

Op basis van de Urgenda-uitspraken heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. We kunnen in de toekomst meer rechtszaken verwachten waarin de overheid aansprakelijk gehouden wordt voor schade aan ons welbevinden.

Maar hoe zit dat met ondernemingen? Dragen zij – gezien de aanzienlijke invloed die zij hebben op ons welzijn en onze gezondheid – ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Tijdens dit seminar werpen wij vanuit verschillende disciplines (filosofie, Europees recht, mensenrechten, privaatrecht) een licht op dit vraagstuk. We gaan in op vragen als: wat is de rol van een onderneming in de maatschappij? En wat zijn binnen het recht de mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid aan de orde te stellen of te nemen?

Als onderdeel van het programma bespreken we een op te starten procedure over de betaalbaarheid van medicijnen. Deze zaak strekt als voorbeeld van de rol van het recht in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.

Er is ruimte voor discussie en na afloop is er een borrel.

Graag aanmelden via tls rug.nl

Programma

Dagvoorzitter: prof. mr. dr. Brigit Toebes, hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Rijksuniversiteit Groningen

Sprekers:

  • Prof. mr. Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Zijn fabrikanten van levensgevaarlijke producten aansprakelijk jegens de overheid voor extra zorgkosten?’
  • Mr. dr. Jan-Koen Sluijs (Coupry Advocaten) en mr. dr. Rogier Meijer (Hausfeld): ‘Rechterlijke interventie als panacee voor kwaal 'dure' geneesmiddelen: een zaak tegen farma’

Pauze: 14:45-15:00 uur

  • Prof. dr. Liesbeth Enneking, bijzonder hoogleraar Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility, Erasmus Universiteit Rotterdam: ' Van verantwoordelijkheid naar verplichting: over verschuivende grenzen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen'
  • Prof. dr. Rutger Claassen, hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek, Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht: ‘Ondernemen en concurreren op maatschappelijke waardecreatie. Een nieuwe visie op bedrijven en het publiek belang’
  • Prof. mr. Hans Vedder, hoogleraar recht der economische ordening, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Mededingingsregels en maatschappelijk (on)verantwoord ondernemen: grote gelijkmaker of dwarsligger?’

Digitale borrel: 16:00-16:30 via Wonder.me