Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Scoren met Talent! Kansen voor de sport, onderzoek en het bedrijfsleven

Wanneer:do 31-03-2022 14:30 - 18:00
Waar:FC Groningen Euroborg stadion, Boumaboulevard 41, Groningen

Industry Relations nodigt u uit voor het event Scoren met Talent! op donderdag 31 maart. Tijdens het event zullen we vanuit verschillende perspectieven in gesprek gaan over talent, talentselectie en talentontwikkeling. Wat kunnen we leren van de topsport als het gaat om talentontwikkeling? Welke nieuwe inzichten biedt het onderzoek naar talent? En wat kan het bedrijfsleven hiervan leren?

De middag wordt ingeleid door Eric Datema (founder special forces HR) en Susan Niessen (universitair docent psychologie). Daarna zullen de sprekers in een interactieve paneldiscussie in gesprek gaan met elkaar en het publiek. Na de paneldiscussie zal een intentieverklaring getekend worden tussen FC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. De middag wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Football Science Groningen Award aan een talentvolle jonge onderzoeker voor het beste voetbalafstudeeronderzoek van het jaar.

Programma

14:30 - 15:00 Inloop - koffie & thee

15:00 - 15:10 Opening en welkom door Wouter Gudde, algemeen directeur FC Groningen

15:10 - 15:30 De vierde arbeidsvoorwaarde - Eric Datema, founder special forces HR

  • Hoe kun je als organisatie talent scouten, ontwikkelen en laten presteren? Welke voorwaarden creëer je als bedrijf? Hoe kun je talent boeiend binden? Eric neemt bezoekers mee in zijn visie waarin de vierde arbeidsvoorwaarden een cruciale rol spelen.

15:30 - 15:50 Voorspellen van toekomstige prestaties - Susan Niessen, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

  • Het voorspellen van toekomstige prestaties speelt een belangrijke rol in het aantrekken en selecteren van talent. Hoe kun je toekomstige prestaties het beste voorspellen en hoe maak je op basis daarvan selectiebeslissingen? Susan Niessen vertelt over de stand van de wetenschap, de praktijk, en de uitdagingen die bij voorspellen en selecteren van talent komen kijken.

15:50 - 16:15 Paneldiscussie - Eric Datema, Susan Niessen, Wouter Frencken.

16:15 - 16:30 Intentieverklaring - Wouter Gudde, Jouke de Vries

  • Met deze intentieverklaring spreken de partijen uit meer samen te willen werken op relevante maatschappelijke en inhoudelijke onderwijs- en onderzoeksthema’s. Belangrijke (maatschappelijke) thema’s zoals bewegingsarmoede, talentontwikkeling en ondernemerschap spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast zullen mogelijke studentenprojecten en onderzoeksprojecten verder worden verkend.

16:30 - 17:15 Uitreiking Football Science Groningen Award

  • De drie genomineerden zullen ieder in een korte presentatie de bevindingen van het onderzoek en de vertaling daarvan naar de praktijk presenteren. De jury reikt na beraad de award uit.

17:15 Borrel

Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze uitnodiging, stuur dan een e-mail naar industryrelations rug.nl.