Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Leernetwerkbijeenkomst Gezonde Voedselomgeving (LeGro)

Wanneer:do 23-03-2023 17:00 - 21:00
Waar:MFC de Noordsuythoeve in Noordbroek, Schoolstraat 2

Gezond, lekker en duurzaam eten uit een gezonde voedselomgeving?

Voedsel is de brandstof voor ons bestaan

Voedsel is de brandstof voor ons bestaan. Het is een rode draad door de dag. In de jaren 60-70-80 was het in veel gezinnen vanzelfsprekend om samen te koken en vervolgens om klokslag 18.00 uur met het hele gezin aan tafel te eten. Tegenwoordig zijn keuzes rondom voedsel individueler. We eten vluchtiger, niet altijd samen en in veel gevallen minder gezond.

Keuzes rondom voedsel hebben invloed op je eigen gezondheid en welzijn en reiken ook verder dan dat. Voedsel en eten is cultuur, het verbindt. Bovendien zijn activiteiten zoals samen tuinieren, koken en eten een uitstekende manier voor mensen om elkaar te ontmoeten, te leren kennen. Het kan helpen uit een sociaal isolement te komen en de gevolgen van armoede verzachten en verkleinen.

Bijeenkomst 23 maart voor bewoners

De bijeenkomst van 23 maart draait om de vraag waar bewoners behoefte aan hebben als het gaat om hun eigen (gezonde) voedselomgeving. Met daarbij de vraag welke rol beleidsmakers hebben bij het realiseren van deze gezonde voedselomgeving. Nynke Smidt (universitair hoofddocent Epidemiologie) spreekt over voedselomgeving en de volksgezondheid. Ervaringsdeskundige Annemaria Evers (Sterk uit Armoede) deelt haar levensverhaal met ons en hoe je toch, met weinig middelen een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten. Tiny Meijer vertelt over het bewonersinitiatief Stichting Voor Door en het koken zonder pakjes en zakjes.