Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

leernetwerkbijeenkomst gezonde leefomgeving (LeGro) voor bewoners en professionals

Wanneer:do 10-11-2022 13:30 - 17:00
Waar:Skills Garden, Langeleegte 16A, Veendam

Meedoen aan de ontwikkeling van beweegparken?

Het fonomeen Beweegparken zien we in Groningen en in heel Nederland op verschillende plekken opkomen - van (dorps)speeltuinen en beweegvriendelijke ontmoetingsplekken tot grootschalige outdoor parken. Steeds vaker hebben inwoners en overheden een rol in de ontwikkeling van beweegparken. Zij zien dat het bijdraagt aan een gezondere leefomgevingen. LEGrO is geïnteresseerd hoe inwoners zelf, met behulp van professionals, het verschil kunnen maken. De bijeenkomst van 10 november draait geheel om bewegen, ontmoeten, spelen, leren en inspireren.

Met elkaar gaan we op verkenningstocht. Wat werkt echt bij het ontwikkelen van een beweeginitiatief? De middag start met een rondleiding bij het Beweegpark Skills Garden in Veendam. We leren over de aanpak van het beweegpark, hoe de betrokkenheid van bewoners kan bijdragen aan het succes van een beweeginitiatief en welke uitdagingen hierbij komen kijken. Vervolgens vertelt een lid van de skate community over het proces van de aanleg van de skatebaan. Na de pauze vertelt UMCG-onderzoeker Simone Caljouw over inzichten uit onderzoek naar spelend bewegen, met veel voorbeelden uit de praktijk. We sluiten de middag af met een ideeënuitwisseling voor het ontwikkelen van succesvolle beweeginitiatieven en een bundeling van bestaande initiatieven over bewegen en spelen.