Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Lectorinstallatie Jeannette Nijkamp

Wanneer:wo 29-09-2021 15:00 - 17:00
Waar:Van DoorenVeste, Zernikeplein 11, De Aula

Op woensdag 29 september 2021 wordt dr. Jeannette Nijkamp geïnstalleerd als lector Gezonde Stad.

Dr. Jeannette Nijkamp

Jeannette Nijkamp is lector Gezonde Stad binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte en verbonden aan het Institute of Future Environments. Haar missie is bij te dragen aan een inclusieve stad met gelijke kansen op gezondheid voor alle bewoners. Hiertoe onderzoekt zij de relatie tussen de fysieke en sociale leefomgeving en leefstijl en gezondheid. Jeannette Nijkamp is opgeleid als socioloog en heeft jarenlange ervaring als onderzoeker en docent in het hoger onderwijs. Zij is gepromoveerd op haar onderzoek naar de bijdrage van creatieve ondernemers aan de ontwikkeling van een achterstandswijk. Lees hier meer over Jeannette Nijkamp.

Gezonde Stad

Binnen de leeropdracht Gezonde Stad onderzoekt Jeannette Nijkamp hoe de leefomgeving gezonder kan worden gemaakt, zodat stadsbewoners worden verleid tot gezond gedrag en hun gezondheid wordt bevorderd. Het doel is gezondheidsverschillen tussen bewoners met een hoge en lage sociaaleconomische status te verkleinen. Deze laatste groep heeft namelijk een kortere levensverwachting, een slechtere gezondheid en een ongezondere leefstijl.

Gezonde stad is onderdeel van het Kenniscentrum NoorderRuimte en is verbonden aan het Institute of Future Environments.

Programma

15:00 Inloop
15:30 Drs. Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur
15:35 Film - Gezonde Stad
15:40 Dorothea van der Meulen interviewt dr. Mira Bloemen-Bekx, drs. Dick Pouwels en Jeroen Pronk over het belang van het onderzoeksthema Gezonde Stad
15:55 Lectorale rede dr. Jeannette Nijkamp
16:10 Installatie
16:20 Paneldiscussie met lectoraatspartners over samenwerkingskansen rondom het thema gezonde stad. Panelleden: drs. Marieke Zwaving, Miranda Venekamp-Brandt RM, prof. dr. Erik Buskens en dr. Jeannette Nijkamp; gespreksleider: dr. Mark Mobach.
16:40 Dr. Mira Bloemen-Bekx, dean Institute of Future Environments
16:50 Dankwoord dr. Jeannette Nijkamp
16:52 Receptie

Aanmelden

We stellen het op prijs als u zich voor 20 september aanmeldt via dit aanmeldformulier.

Afhankelijk van de actuele coronamaatregelen is de installatie alleen fysiek of hybride.