Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Inauguratie dr. Jolanda Tuinstra

Wanneer:di 05-03-2024
Waar:NHL Stenden, Rengerslaan 8 in Leeuwarden

Save the date inauguratie dr. Jolanda Tuinstra

Het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool nodigt u van harte uit voor de inauguratie van dr. Jolanda Tuinstra, lector Sociale Kwaliteit, op donderdag 23 mei 2024.

Het thema is: Sociale kwaliteit, stel je voor...

In haar inaugurele rede licht Jolanda Tuinstra toe wat sociale kwaliteit is en hoe deze richting kan geven aan de transformatie van het zorg- en sociaal domein. Ook vertelt ze over hoe er in lokale praktijken met alle betrokkenen wordt gewerkt aan het versterken van sociale kwaliteit.