Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

EXPEDITIE NEXT 2022

Wanneer:vr 06-05-2022 11:00 - 18:00
Waar:Franeker
Expeditie NEXT
Expeditie NEXT

Op 6 mei wordt de hele binnenstad van Franeker omgetoverd tot een groot wetenschapsfestival voor kinderen en hun families: Expeditie Next. Expeditie Next is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda. Veel onderzoekers van de RUG zullen op het festival aanwezig zijn om met de kinderen in gesprek te gaan over hun onderzoek en over wetenschap in het algemeen. Onder andere het Universiteitsmuseum, Science LinX en de Aletta Jacobs School of Public Health zullen aanwezig zijn met enkele interessante tentoonstellingen en activiteiten. Wees welkom om ook te komen genieten van de gezelligheid.

Tijdens het gratis toegankelijke wetenschapsfestival Expeditie NEXT worden kinderen tussen de 6 en 12 jaar en hun verzorgers geënthousiasmeerd en geprikkeld om meer te leren over wetenschap in de breedste zin van het woord. Natuurlijk zijn ook hun oudere en/of jongere familieleden of vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Via verschillende activiteiten zoals experimenten, live-onderzoek, opstellingen en looproutes komen de kinderen in aanraking met allerlei wetenschappers over de meest uiteenlopende thema’s van deze tijd. Denk maar aan de klimaatcrisis, pandemieën, sociale ongelijkheid of de digitale wereld.

Franeker

De Friese Elfstedenstad Franeker, ademt nog altijd wetenschap: prachtige locaties met een academisch verleden zoals de Martinikerk, het planetarium van Eise Eisinga en het Martena Museum waar de eerste vrouwelijke student, Anna Maria Schuurman woonde. Ook de voorouders van de huidige Oranjes hebben hier gestudeerd. Tegenwoordig worden er weer promoties georganiseerd en publiekscolleges gegeven. Ook is de oudste studentenkroeg van Nederland hier gevestigd: De Bogt Fen Gone. Samen met de Academie van Franeker, de gemeente Waadhoeke en het wetenschapsveld brengen we de voormalige universiteit weer tot leven voor een dag.