Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Aletta Dive: Toekomstbestendige zorg voor ouderen: mensen en systemen met veerkracht

Wanneer:di 11-06-2024
Waar:House of Connections, Groningen
Ouderen

Verken samen met ons de toekomst van de zorg voor ouderen, van preventie in de thuissituatie tot aan integrale zorg in de tweede en derde lijn, tijdens de Aletta Dive: Toekomstbestendige zorg voor ouderen: mensen en systemen met veerkracht op 11 juni van 9:30 - 16:00 uur.

De deuren zijn open vanaf 9:20 en na afloop is er gelegenheid tot verder doorpraten.

Dagvoorzitter is Karine van 't Land.

  9:30 - 10:00

Registratie, inloop met koffie & thee

10:00 - 10:15

Welkom en dagopening

Karine van ‘t Land, Sytse Zuidema

10:15 - 10:50

“Dementie als samenlevingsvraagstuk”

Teun Toebes 

10:50 - 11:20

“De vergrijzing; beproevingen tot 2040”

Herbert Rolden

11:20 - 12:05

Gesprek met panel en publiekAnjo Geluk-Bleumink, Martin Pragt, Teun Toebes, Adiep Autar

12:05 - 12:10

Korte uitleg middagprogramma

Karine van ‘t Land

12:10 - 13:15

Lunch 

13:15 - 14:00

Ronde 1 parallel sessies

Zie de informatie in de tekst onder deze tabel

14:15 - 14:55

Ronde 2 parallel sessies

Idem

15:00 - 15:20

Resultaat en toekomst, vanuit de dagthema's

Linet Weening

mbv scannen QR code

15:20 -16:00

16:00 - 16:30

Terugkoppeling lokaal en interprovinciaal

Wrap up, vervolg en
stay for drinks en napraten!

Ellen van der Hoek, Nienke Ybema

 

Steeds meer mensen worden steeds ouder. Het is het geschenk van de eeuw! Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat zoveel mogelijk mensen ‘de extra jaren’ als betekenisvol en waardevol ervaren? Op deze Dive verkennen we de wisselwerking tussen ouderen en systemen voor gezondheid en zorg. Preventie waar het kan, integrale zorg waar het moet. We onderzoeken de grenzen aan zelfredzaamheid, en bespreken met ouderen zelf hoe die grenzen te benaderen. Samenwerking tussen ouderen, hun naasten en zorgverleners is een belangrijk thema. Ook in het programma zelf wordt voortdurend de samenwerking met ouderen gezocht.

Toonaangevende sprekers, waaronder o.a. Teun Toebes ("Dementie als samenlevingsvraagstuk") en Herbert Rolden (“De vergrijzing: beproevingen tot 2040”), nemen ons mee in drie fasen in het leven van ouderen, in samenhang met gezondheid en zorg:

  • Fase van veerkracht: preventie en publieke gezondheid
  • Grenzen aan zelfredzaamheid: zorg en ondersteuning
  • Ziekte en behandeling: integrale zorg

Ellen van der Hoek en Nienke Ybema verzorgen de afronding.

We gaan, onder andere met Linet Weening-Verbree, Job van 't Veer, Tineke van Lingen, Vanessa Hollaar, Arnout Siegelaar, René van der Most, Adiep Autar, Anjo Geluk, Fleur Visser, Geert van der Sluis, , Sytse Zuidema, Tineke Runia, Janneke Koerts, Brenda Frederiks, Martin Pragt, Hans Drenth en Brigit Toebes, concreet aan de slag in (2 rondes met parallelle) workshops rond zes thema's:

Meer ziekten, meer domeinen

Ontdek hoe we samen meervoudige chronische aandoeningen kunnen aanpakken en de versnippering van zorg kunnen verminderen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we praktische oplossingen verkennen en samenwerken met experts uit diverse vakgebieden. We richten ons op integrale zorg, waarbij ook aandacht is voor andere domeinen naast het ziekte domein. Een kans die je niet wilt missen!

Herkenning en de omgang met dementie

Dementie is een ziekte met grote impact op de kwaliteit van leven voor zowel de persoon die het treft als voor zijn of haar naasten. Met de toenemende vergrijzing wordt het belangrijker dan ooit om bewust te zijn van dementie. Daarom is het van cruciaal belang dat we dementie herkennen en ook weten hoe we er mee om moeten gaan. In deze sessie zullen we samen met onderzoekers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen bespreken hoe we dementie (tijdig) kunnen herkennen en op het bevorderen van een positieve benadering.

Valpreventie

Valincidenten bij thuiswonende ouderen: het is de epidemie waar je niemand over hoort. Het aantal valincidenten thuis neemt echter nog steeds toe en heeft een grote impact op de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen. Wat zijn effectieve interventies om (de gevolgen van) valincidenten te beperken? In deze deelsessie gaan dr. Hans Drenth (gerontoloog, onderzoeker) en dr. Geert van der Sluis (fysiotherapeut, onderzoeker)  in op de laatste inzichten.

Actief voorbereiden op later

“Praat vandaag over Morgen” is momenteel een landelijke campagne om mensen eerder het gesprek te laten voeren over ouder worden en wat dat zoal met zich meebrengt.  Onderzoek maakt duidelijk dat de meeste mensen dit best lastig vinden en zich weinig bezighouden met hun toekomstige wensen rond gezondheid, zelfstandigheid, maar ook zorg. Waarom is dat? En wat is er vanuit de wetenschap al bekend om mensen hier meer toe te verleiden?

Verdrag voor rechten van ouderen

Hoe ziet het internationale en nationale juridische landschap eruit, voor het leven en de gezondheidszorg voor ouderen? Is een verdrag voor de rechten van ouderen een goed idee? En wat speelt er momenteel in de Nederlandse wetgeving? Tijdens deze interactieve deelsessie nemen juridisch experts prof. mr. dr. Brigit Toebes en mr. dr. Brenda Frederiks u mee in hun vakgebied. We zijn benieuwd naar uw visie!

Mondgezondheid; een verwaarloosd gebied

Misschien kent u projecten zoals 'Eten met lange tanden', een samenwerking met diëtisten en mondzorgprofessionals in de wijk of 'het Sûne Mûle project', mondzorg in de thuiszorg? Mondgezondheid is een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid en kwaliteit van leven, juist voor ouderen. Mondzorg en mondverzorging voor thuiswonende ouderen is nog weinig ingebed in bestaande zorgstructuren, terwijl we weten dat preventie en voorlichting bijdragen aan het behouden van een goede mondgezondheid. Hoe kunnen we de mondzorg voor thuiswonende ouderen verbeteren en meer samenwerken als (zorg)professionals? We praten hierover graag met u verder tijdens onze breakout sessie!

Onze doelen van deze Dive en het vervolg erop zijn:
  • Het vergroten van bewustwording over gezondheidsuitdagingen bij het ouder worden
  • Het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines
  • Het identificeren van concrete actiepunten voor vervolgprojecten, beleidsbeïnvloeding en financieringsmogelijkheden
  • Het leggen van verbindingen, het opbouwen van netwerken, tussen onderzoekers, zorgverleners en belanghebbenden.

Lees hier meer over de start van de Research Community future-proof health and care systems in an ageing society.

Uw deelname aan de Dive is van grote waarde bij het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg. Hier kunt u met experts en belanghebbenden werken aan praktische oplossingen voor urgente gezondheidskwesties. Samen maken we het verschil.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op dinsdag 11 juni in het Groot Handelshuis in Groningen.

De voertaal is Nederlands.

Het programma van deze Dive is samengesteld in samenwerking met Alzheimer Centrum Groningen, FAITH Research, UMCG, Stenden NHL, HANZE.