Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years

Aletta Dive - Samen voor de jeugdzorg: het mensenrechtenperspectief

Wanneer:vr 26-05-2023 10:00 - 13:30
Waar:Het Groot Handelshuis, Grote Markt 21, 9712HR Groningen
Jeugdzorg

De jeugdzorg in Nederland kampt met ernstige problemen. Al jaren zijn er wachtlijsten en krijgen sommige kinderen en hun gezinnen niet de hulp die nodig is. Ouders, professionals, leraren, beleidsmakers zetten zich maximaal in. En toch krijgen we als maatschappij de uitdagingen rond de jeugdzorg niet opgelost.

De Aletta Jacobs School of Public Health en de Johannes Wier Stichting nodigen u van harte uit voor de Aletta Dive over de jeugdzorg, op 26 mei van 10.00 uur tot 14.00 uur in het Groot Handelshuis te Groningen. Startpunt van de discussie is het preadvies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht dat verschijnt in april 2023.

Hoe kan de overheid het recht van het kind op zorg waarborgen? Er zijn veelbelovende alternatieven voor professionele zorg vanuit de samenleving, wat kunnen we als samenleving verwachten van dergelijke initiatieven? Wat verwachten we van professionele jeugdzorg? Hoe kunnen we beleid en initiatieven bevorderen die prioriteit geven aan de behoeften van (ernstige) problematiek bij jongeren? Hoe waarborgen we de toegang tot hulp?

In twee panelgesprekken verkennen wetenschappers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers het jeugdzorg landschap in de regio en proberen we onze krachten te bundelen richting een situatie die recht doet aan de kinderen in Noord-Nederland. Samen leggen we de basis voor een manifest voor beleidsmakers.

We zijn benieuwd naar uw perspectief, en horen u graag op 26 mei!