Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Three million euros funding for a study of innovative approaces to cervical cancer screening

Datum:27 oktober 2020
PRESCRIP-TEC
PRESCRIP-TEC

Dutch translation below
The PRESCRIP-TEC project has been awarded three million euros in funding from the European H2020 research programme. It is a study of innovative approaches to cervical cancer screening using self-testing for HPV infection and cervical examination using artificial intelligence. The study should provide a more effective approach to screening and provide insights into the costs and benefits of this innovative approach. The research project will last three years and will be carried out in Uganda, India, Bangladesh and Slovakia. The UMCG GZW department, Global Health Unit, is in charge of the project.

Researchers of Health Sciences
Jelle Stekelenburg, Regien Biesma-Blanco, Jurjen van der Schans, Jaap Koot

Infographic PRESCRIP-TEC
Infographic PRESCRIP-TEC


Het project PRESCRIP-TEC heeft drie miljoen Euro financiering toegezegd gekregen van het Europese H2020 onderzoeksprogramma. Het is een studie naar innovatieve aanpak van screening op baarmoederhalskanker met behulp van zelf-testen voor HPV infectie, en onderzoek van de baarmoederhals met behulp van artificiële intelligentie. De studie moet een effectievere aanpak van screening opleveren, en inzichten geven in kosten en baten van deze innovatieve aanpak. Het onderzoeksproject duurt drie jaar en wordt uitgevoerd in Oeganda, India, Bangladesh en Slowakije. Het UMCG afdeling GZW, Global Health Unit, heeft de leiding van het project.

Onderzoekers vanuit Gezondheidswetenschappen
Jelle Stekelenburg, Regien Biesma-Blanco, Jurjen van der Schans, Jaap Koot