Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Kunst verdient prominente plaats in de gezondheidszorg

Datum:12 februari 2024
Arts in Health
Arts in Health

Er moet veel meer aandacht komen voor de positieve effecten van het toepassen van kunst in de gezondheidszorg. Kunst zorgt ervoor dat mensen zich beter voelen en helpt ze om beter met hun ziekte om te gaan. Ook in de preventie en bij het voorkomen van ziekenhuisopnames kan kunst veel betekenen.

Deze oproep doen meer dan 200 onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden die hebben meegewerkt aan een breed onderzoek van Arts in Health Netherlands. Gezamenlijk schetsen zij hoe kunst kan bijdragen aan de transitie in de gezondheidszorg, welke geweldige en bewezen succesvolle initiatieven er al bestaan en hoe het veld verder kan worden versterkt.

Whitepaper Arts in health in Nederland: een nationale agenda

Arts in Health Netherlands heeft een whitepaper opgesteld dat aantoont dat kunst een waardevolle rol speelt in het humaniseren en toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. Onderzoek wijst uit dat activiteiten zoals het zingen in een koor of een bezoek aan musea niet alleen plezierig en inspirerend zijn, maar ook aantoonbare voordelen hebben voor de gezondheid. 

Ondanks deze bevindingen wordt kunst nog steeds veel te weinig ingezet in onze gezondheidszorg. Arts in Health Netherlands pleit voor het integreren van kunst en creativiteit in zorginstellingen en gemeenschappen ter bevordering van gezondheid en welzijn.

Er zijn al prachtige initiatieven en programma’s in Nederland die kunst inzetten als zorg, maar het veld is veel te gefragmenteerd. Kirsten Krans, Programmadirecteur Arts in Health Netherlands, benadrukt de noodzaak om het veld te versterken door de krachten te bundelen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor onderzoek, onderwijs en praktijk. 

Ferdinand Lewis, Directeur Wetenschap en Onderwijs Arts in Health Netherlands, wijst op de huidige vooral op technologie gerichte benadering van de gezondheidszorg. Lewis: “Kunst geeft ruimte aan het menselijke: als je creatief bezig bent ligt de focus niet langer op ziek zijn, maar op wat je nog wel kan. Niet dat kunst mensen direct geneest, maar kunst moedigt individuen aan om op een andere manier met hun ziekten om te gaan, zorgt voor een gevoel van comfort en helpt ook bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en vervreemding. Kunst kan daarnaast ook een rol spelen bij preventie door het vergroten van welzijn en het versterken van sociale verbinding in gemeenschappen.”

Oproep tot actie

De whitepaper is een intersectorale verkenning van arts in health in Nederland en dient als een oproep tot actie en bevat een agenda en doelen voor de komende 10 jaar. Deze whitepaper is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van kunst in de gezondheidszorg. 

Event Care Through Creativity

Op 13 februari wordt de whitepaper overhandigd aan Barbara Goezinne, Directeur Generaal Curatieve Zorg bij VWS, en Christianne Mattijssen, Directeur Erfgoed en Kunsten bij OCW.


Op 15 februari wordt de whitepaper in een preview in Den Haag gepresenteerd met o.a. Jet Bussemaker, Voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Christopher Bailey, Arts in Health Lead voor de Wereldgezondheidsorganisatie, en voor de ambtenaren van VWS en OCW, en Tweede Kamerleden. 

Op 16 februari vindt het evenement ‘Care Through Creativity’ plaats in het Grand Theatre in Groningen, waar de whitepaper officieel wordt gelanceerd met een programma dat praktijk- en onderzoeksvoorbeelden van kunst als zorg in Nederland belicht. Internationale sprekers zoals Christopher Bailey en Kornelia Kiss nemen deel aan dit programma. Tevens wordt de whitepaper officieel overhandigd aan Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde Staten provincie Groningen voor kunst en cultuur alsook gezondheid, welzijn en zorg.