Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Coronacrisis vergroot sociaal-economische verschillen in sport en bewegen; waarschijnlijk blijvende impact

Datum:18 oktober 2021
Sport
Sport

De coronacrisis heeft de sociaal-economische verschillen in beweeggedrag aanzienlijk vergroot. Het is waarschijnlijk dat dit effect niet tijdelijk is, maar ook na de pandemie blijvende gevolgen heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Aletta Jacobs School of Public Health  (AJSPH). Het onderzoek is vrijdag 8 oktober gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Medicine.

Toegenomen verschillen in beweeggedrag

Van personen met een lage opleiding was al bekend dat zij minder vaak bewegen dan die met een hoge opleiding. Dit geldt ook voor verschillen tussen inkomensgroepen. Uit het nieuwe onderzoek, gedaan aan de hand van data uit het grootschalige Lifelines coronaonderzoek, blijkt dat de coronacrisis deze sociaal-economische verschillen in bewegen flink heeft vergroot.

Blijvende impact

Volgens onderzoeker Willem de Boer (HAN) is het zeer waarschijnlijk dat de pandemie blijvende gevolgen heeft voor de sociaal-economische verschillen in beweging: “Op het moment dat de meeste bewegingsbeperkende maatregelen werden opgeheven, leidde dit niet tot een terugkeer tot het oude niveau van bewegen, maar bleven de nieuwe, grotere, verschillen tussen sociaal-economische groepen bestaan. Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ tijdens de coronacrisis, zou wel eens het ‘blijvende normaal’ kunnen worden en dat is erg zorgelijk.”

Beleidsurgentie

De onderzoekers concluderen dat de coronacrisis de beleidsurgentie heeft vergroot om met name laag opgeleiden en lage inkomensgroepen meer te doen sporten en bewegen. Verminderd sport- en beweeggedrag heeft namelijk ook grote negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de kwetsbaarheid voor het oplopen van ziekten zoals Covid-19 en zorgkosten.

Uitkomsten onderzoek

De belangrijkste uitkomsten van de onderzoekers van de HAN, RUG en AJSPH zijn:

  • De Covid-19-crisis heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen in het beweeggedrag.
  • Er zijn sterke sociaal-economische verschillen in het veranderde gedrag m.b.t. matig tot intensief bewegen.
  • Personen met een lage sociaaleconomische status (SES) hadden een significant hogere kans om minder te gaan bewegen dan hoge SES-groepen.
  • Ook hadden personen met een lage SES een significant lagere kans om meer te gaan bewegen.
  • Deze effecten bleven grotendeels overeind op het moment dat de meeste bewegingsbeperkende maatregelen werden opgeheven (zomer en begin najaar 2020).
  • De coronacrisis kan dus een blijvende impact hebben op de sociaaleconomische ongelijkheid in beweeggedrag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem de Boer (T: 06-13076024; willem.deboer@han.nl), onderzoeker aan de HAN en RUG.

Het onderzoek in Preventive Medicine (IF: 4.018) is hier te vinden: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106823.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ZonMW (subsidienr. 10430 03201 0013).