Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Zou het niet mooi zijn als Friesland zich ontwikkelt tot nieuwe blauwe zone?

Datum:06 juni 2017
Fries landschap
Fries landschap

Door Foppe Hemminga

Adviseur business- en klantinnovatie bij De Friesland Zorgverzekeraar

In Friesland bestaan tal van initiatieven om inwoners bewust te maken van een gezonde levensstijl. Vast staat dat vitaliteits- en preventieprogramma’s cruciaal zijn om te voorkomen dat de zorgkosten exploderen en een tweedeling in de zorg onafwendbaar wordt. De Aletta Jacobs School of Public Health wil daar met onderzoek, onderwijs en samenwerking een verbindende rol in spelen. Lukt het om alle activiteiten en ambities bij elkaar te brengen, dan zou de Aletta Jacobs School wel eens een aanjager van innovatieve, impactvolle programma’s kunnen worden. Dus: denk mee op www.rug.nl/ajsph

Wat is het effect van vitaliteitsprogramma’s en hoe kun je verantwoord investeren in preventiebeleid? Die vraag staat bij De Friesland Zorgverzekeraar hoog op de agenda. We ondernemen al veel activiteiten om gedrag in relatie tot gezondheid en levensverwachting positief te beïnvloeden. Om in de toekomst meer gerichte programma’s uit te rollen, zijn toegepast onderzoek en meer specifieke wetenschappelijke kennis cruciaal. Als de Aletta Jacobs School of Public Health de verschillende disciplines en belanghebbenden weet te verbinden, gaat daar zeker een versnellend effect van uit. Meten en valideren van interventies is belangrijk voor de effectiviteit en het draagvlak voor preventieprogramma’s. Daarom verdient dit initiatief alle kans van slagen. Immers, échte innovatie ontstaat op het kruispunt van wetenschappelijke kennis en maatschappelijke ontwikkelingen.

‘Als we niks veranderen leidt de bevolkingssamenstelling in Friesland tot hoge zorgkosten op termijn’

In Friesland is De Friesland met afstand de grootste zorgverzekeraar. Dat geeft ons de unieke kans om preventiebeleid optimaal af te stemmen op een zeer concrete bevolkingssamenstelling. Het percentage inwoners aan de onderkant van de sociaaleconomische ladder ligt in Friesland hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dat geldt ook voor het vergrijzingspercentage. Met als gevolgen: een verhoogd risico op  aandoeningen als diabetes, COPD en obesitas, en een grote verantwoordelijkheid in ouderenzorg, waarbij we willen dat ouderen in zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Grote kostenstijgingen kun je alleen voorkomen met innovatieve vitaliteits- en preventieprogramma’s. Het is zaak de handen ineen te slaan en vaart te maken met behulp van toegepast onderzoek.

‘Hoe maakbaar zijn ‘Blauwe Zones’?’

Een vraag die mij en ons als organisatie bijvoorbeeld intrigeert, is: hoe ‘maakbaar’ zijn de zogeheten ‘blauwe zones’, de zeven regio’s met een bovengemiddelde concentratie van 90- en 100-jarigen? Algemeen wordt aangenomen dat de lange levensduur is toe te schrijven aan het min of meer geïsoleerde karakter van deze gebieden. Daardoor zouden ‘traditionele levensstijlen’ bewaard zijn gebleven. Maar hoe zit het precies? En vooral: wat kunnen we leren van de blauwe zones voor onze eigen regio? Friesland zou in die zin een unieke proeftuin kunnen zijn.

Er bestaan binnen onze provincie al veel initiatieven. Ik denk aan de Vitaliteitsalliantie Friesland, waarin Friese zorg- en sportkoepels, waaronder De Friesland Zorgverzekeraar en de GGD, nauw samenwerken om mensen in beweging te krijgen. Vanuit onze missie ‘Samen Vitaal Leven’ ondernemen we tal van doelgroep- en wijkgerichte activiteiten. Ik denk aan Sport op Basisscholen, en aan onze OokGoed! community, een pilot waarmee we mensen willen inspireren om na te denken en zich bewust te worden van een gezonde levensstijl en ervaringen te delen. Deze pilot belichaamt het ‘community denken’ waar De Friesland Zorgverzekeraar voor staat. Dat wil zeggen: klanten niets opleggen, maar faciliteren om bewuster te leven en elkaars gedrag positief te beïnvloeden. 

We zijn dus op de goede weg. Daarom onderzoeken we deze samenwerkingsmogelijkheid  met de wetenschap. Wij zien dit als kans om onze impact op het gebied van vitaliteit en gezondheid als verzekeraar te vergroten. Daarom denk ik als innovatieadviseur en -ontwikkelaar graag mee over een geschikt business model voor de Aletta Jacobs School of Public Health. En ik daag iedereen die vanuit de wetenschap of werkpraktijk betrokken is bij de gezondheidszorg uit om ook mee te denken!  Dat kan op www.rug.nl/ajsph