Skip to ContentSkip to Navigation
University museum
University Museum Exhibitions Previous 2016

Speurtocht naar Graaf Adolf van Nassau. Een mysterie ontrafeld?

speurtocht adolf van nassau

Het is een van de grote raadsels in de vaderlandse geschiedenis: waar bevindt zich het graf van graaf Adolf van Nassau, broer van Willem van Oranje, die in 1568 op 27-jarige leeftijd sneuvelde in de slag bij Heiligerlee?

De slag bij Heiligerlee was de eerste overwinning van de Nederlandse opstandelingen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. Het lichaam van de graaf werd volgens de bronnen vlak na de slag opgebaard in het klooster Heiligerlee, daarna bijgezet op het kasteel te Wedde, en later overgebracht naar een ‘naburige stad’ in Duitsland. Welke stad dat was is eigenlijk tot op de dag van vandaag een raadsel. Emden wordt beweerd, maar dat is nooit bewezen.

Aan de hand van geografische aanwijzingen, gegevens uit het Koninklijk Huisarchief en ander bronnenmateriaal lijkt nieuw historisch onderzoek te wijzen op Oldenburg als mogelijke locatie voor Adolfs laatste rustplaats.

Met een kleine expositie in het entreepaviljoen besteedt het Universiteitsmuseum aandacht aan deze zoektocht.

Speurtocht Adolf van Nassau
Laatst gewijzigd:13 augustus 2021 15:26