Skip to ContentSkip to Navigation
University museum
University Museum

Word vriend

Word vriend van Academisch Erfgoed Groningen en steun het Universiteitsmuseum en de Universiteitsbibliotheek

Het 'elektrische karretje van Stratingh' (1835)
Het 'elektrische karretje van Stratingh' (1835)

In april 2016 zijn de Vrienden van het Universiteitsmuseum gefuseerd met de Vrienden van de Bibliotheek van de Universiteit Groningen tot de Vrienden Academisch Erfgoed Groningen.

Doelstelling

“Het stimuleren van belangstelling voor het academisch erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen in de ruimste zin van het woord”.

De vereniging stelt zich ten doel om de belangstelling voor- en de zichtbaarheid van het Groninger academisch erfgoed te vergroten. Daarvoor organiseert ze lezingen en excursies, die met nadruk ook voor niet-leden open staan. Verder geeft ze (beperkt) financiële steun aan geplande tentoonstellingen waarbij Groninger academisch erfgoed centraal staat, en bemiddelt ze bij het verwerven van subsidies uit andere fondsen.

Bestuur:

 • Frans Zwarts, voorzitter
 • Ulco Kooystra, secretaris
 • Gert Holstege, penningmeester
 • Sabrina Corbellini
 • Bote Folkertsma
 • Rina Knoeff
 • Gelly Talsma

Contactgegevens

 • Vrienden Academisch Erfgoed Groningen
 • Postbus 559
  9700 AN Groningen
 • E-mail: vaeg rug.nl
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris: P.J.U. Kooystra, p.j.u.kooystra@rug.nl

Fiscaal nummer: 8051.57.189

Beloningsbeleid

De vereniging geeft geen beloningen aan bestuursleden of anderen die werk voor de vereniging verrichten.

Documenten

Laatst gewijzigd:29 september 2021 11:20