Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen AccessOpen access publiceren

Publiceren in open access tijdschriften

Open Access

Open access is de vrije, onmiddellijke, online en full-text toegang tot wetenschappelijke informatie. Er zijn drie manieren om dit te bereiken:

Gouden route

Publiceren in open access tijdschriften via de platforms van uitgevers noemen we de gouden route. Deze route is doorgaans niet gratis. De publicatiekosten - de ‘article processing charges’ (apc’s)  - worden betaald door u als auteur of door uw instelling. De financiering van apc’s wordt ook vaak meegenomen in de onderzoeksfinanciering.

Een overzicht van op kwaliteit beoordeelde wetenschappelijke open access tijdschriften is te vinden op: DOAJ: Directory of Open Access Journals.

Er bestaat ook een hybride vorm van goud open access. In een hybride tijdschrift zijn sommige artikelen open access. De auteur koopt het artikel vrij waardoor dit gratis beschikbaar komt voor niet-abonnees. De overige artikelen in hetzelfde tijdschrift zijn niet per se open access beschikbaar.

Met een aantal uitgevers zijn er regelingen met korting op of vrijstelling van de apc’s afgesloten. Via de journal browser kunt u voor een specifiek tijdschrift controleren of u hiervoor in aanmerking komt.

Let op: er zijn ook malafide open access uitgevers actief!
Groene route

Bij de groene route staat de volledige tekst van de wetenschappelijke publicaties in een repository, een publiek toegankelijke database in beheer bij een wetenschappelijke organisatie. Uitgevers staan dit doorgaans toe, maar stellen daar soms wel voorwaarden aan. Om dergelijke voorwaarden en copyrightregelingen van tijdschriften en uitgevers te checken, zie SHERPA/RoMEO.

Ook de RUG heeft zo’n (institutionele) repository. Artikelen kunnen via Pure hiernaar worden geüpload.

Diamanten route

Bij deze route worden de kosten van redactie, peer review, hosting, enzovoorts, gedragen door een instituut of een fonds. Universiteiten en andere niet-commerciële instellingen stellen een infrastructuur beschikbaar. Het grootste deel van de professionele arbeid wordt geleverd door wetenschappers in hun rol als editor of peer reviewer. De Universiteitsbibliotheek van de RUG ondersteunt deze mogelijkheid. Meer informatie: Het opzetten van een digitaal tijdschrift.

Auteursrecht niet zomaar weggeven

Er zijn geen auteursrechtelijke beperkingen om een open access publicatie te kunnen lezen, downloaden, kopiëren en verspreiden. De auteur blijft echter eigenaar van het materiaal.

Om zelf te bepalen wat er met een publicatie mag gebeuren, kan een auteur gebruik maken van een Creative Commons licentie.

Artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, ook wel bekend als ‘het amendement Taverne’, stelt dat de onderzoeker het recht heeft om artikelen na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking gratis beschikbaar te stellen voor het publiek, bijv. via de universiteitsrepositories (bij de RUG in de onderzoeksdatabase Pure).

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 11:53
printView this page in: English