Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Library
University of Groningen Library Gauronica

Weblog De Wereld aan Boeken

Van 2008 tot en met 2019 verzorgde toenmalig conservator Gerda Huisman het weblog De Wereld aan Boeken. Zij introduceerde het indertijd nog nieuwe fenomeen van een weblog als volgt:

In deze virtuele Wereld aan boeken presenteren we onderdelen van de bijzondere collecties, zowel boeken als verzamelingen. (...) in de nu gebruikte vorm kunnen we meer informatie bieden, met name door te linken naar andere vindplaatsen, en afbeeldingen toevoegen.


Inmiddels is De Wereld aan Boeken afgesloten; onder Huismans opvolger Adrie van der Laan is er nu het weblog Gauronica.


Hieronder vindt u een overzicht van de nog steeds relevante artikelen op De Wereld aan Boeken
400 Years University Library of Groningen

The University Library of Groningen. Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures, celebrates the University Library of Groningen’s 400th anniversary on 10 March 2015. The book describes the history of the Library, using as a guide the four buildings in which it has been housed until today, and presents a selection of forty collections from its rich holdings.

Aantekeningen van Luther gevonden in boek te Wolfenbüttel

“Breaking news” in de Duitse en Nederlandse pers: in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel zijn aantekeningen van de jonge Maarten Luther gevonden.

Alicia Boole Stott’s four-dimension polytopes, HS Add 394

In 1914, on the occasion of its third centenary, Groningen University awarded an honorary doctorate to Alicia Boole Stott (1860-1940), third daughter of George Boole (he of the Boolean operators), and a self-taught mathematician. She is best known for coining the term “polytope” for a convex solid in four dimensions, and having an impressive grasp of four-dimensional geometry from a very early age.

Betrapt!

Een gastblog van Anne Tjerk Popkema en Herre de Vries
Al eeuwenlang wordt gegist naar de identiteit en locatie van de drukker van het het Freeska Landriucht, het eerste gedrukte boek in het Fries. Naar de meestgebruikte aanduiding voor deze incunabel staat de anonieme drukker bekend als de Freeska Landriucht-drukker (FLD). De UB bezit twee incunabels van de FLD.

Geschenk van de Earl of Kintore, 1780

Het ligt voor de hand aan te nemen dat de Earl of Kintore, die als alumnus in 1780 de bibliotheek een fraai boekwerk cadeau deed, als jongeman tijdelijk in Groningen had gewoond en gestudeerd. Volgens de inschrijving in het album studiosorum van de universiteit was Antony Adriaan Falconer (1742-1804) echter een ‘Groninganus’, op 20 december 1759 geïmmatriculeerd als student in de artes liberales, de vrije kunsten.

Groote Tafereel der Dwaasheid

Een satyrische reactie op de eerste wereldwijde beurscrash van 1720 verscheen in Amsterdam: Het Groote Tafereel der Dwaasheid, ‘Gedrukt tot waarschouwinge voor de Nakomelingen, in ’t noodlottie Jaar, voor veel Zotte en Wyze. 1720’.

Luther Bible in Annotated Books Online (ABO)

ABOAnnotated Books Online now gives full open access to our MS 494, the copy of the Erasmus Bible printed by Johann Froben in 1527 which was heavily annotated by Martin Luther and Regnerius Praedinius.

MS 10, a codex copied in Groningen in 1455

MS 10 is a miscellany with a number of theological text by various authors, among them Aelred of Rievaulx, Augustine, Bernard of Clairvaux, Bonaventure, Hugh of Folieto, Hugh of St Victor, and Isidore of Seville.

MS 98a, Codex Boerhaaveanus digitally reproduced

Reproductions of the plates collected in the two volumes that make up MS 98a, the Codex Boerhaaveanus, are now available in Facsimile, the digital library. The link is also added in the text of the previous post on this manuscript, as well as links to an English version of the text presented there and a full list of plates and plant names.

Nog eens het album van Klaas Willem Kiers, HS Add 224

In het Universiteitsmuseum blijkt een portretminiatuur te worden bewaard waarop de jonge Willem V staat afgebeeld terwijl hij wordt onderwezen in de vestingbouwkunde. De documentatie van het museum identificeert de leraar als de vestingbouwkundige Addecco Willem Kiers (1736-1804), geboren te Zuidbroek als Addeke Willems Kiers.

Provenances 1: Samuel Iperuszoon Wiselius

Provenance history is based on lots and lots of details, and as it is often difficult to remember where one has seen a particular exlibris, coat of arms, motto, etc., let alone which names are attached to it. The first example in this series is the exlibris of Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) , owner of our 1621 copy – shelfmark uklu ‘ep ‘ep e 29 – of Jan Jansz. Starter’s Friesche Lust-hof.

Provenances 2: Ubbo Emmius

Groningen university’s impending fourth-centenary celebrations call for a post on books formerly in the possession of its first Rector Magnificus, Ubbo Emmius (1547-1625). As a scholar with a particular interest in history, Emmius must have owned a considerable collection of books.

Schenking van de familie Sips: voorbeeldboeken voor decoratieschilders

Twee weken geleden lagen de tafels in het collegezaaltje van Bijzondere Collecties vol met de schenking van de familie Sips, van het bekende Groningse schildersbedrijf. Het gaat om tegen de twintig boeken, vooral negentiende-eeuwse, met vaak zeer kleurrijke, op historische interieurs gebaseerde platen met voorbeelden voor decoratieschilders.

Schenking van Groningana uit de verzameling van W.A. Hofman

Een flinke doos gevuld met op zolder gevonden oude boekjes deponeerde het echtpaar Hofman uit Workum bij de afdeling Bijzondere Collecties van de UB. De verzameling komt uit het bezit van W.A. Hofman (1915-2002).

Teruggevonden fragmenten Rijmbijbel

Vorig jaar slaagde KB-collega Ed van der Vlist er in een aantal fragmenten van een veertiende-eeuwse Rijmbijbel in het Middelnederlands aan te kopen. De hand die de tekst van de fragmenten heeft geschreven lijkt dezelfde als die van het Gronings-Zutphense Maerlanthandschrift!