Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Beschrijving archief-Verèl

Archiefvormer:

Dirk Verèl (1892 - 1971)

Naam archief:

archief-Verèl

Periode:

1918 - 1964

Omvang:

ca. 80 cm

Aard van het archief:

werkarchief

Aanvraagnummer:

uklu VERÈL

Biografische gegevens:

Leven – Dirk Verèl werd op 27 juni 1892 te ’s-Gravenhage geboren. Hij is op 14 augustus 1971 te Hilversum overleden. Verèl begon zijn carriëre als onderwijzer in Haarlem, waar hij ook actief was als koordirigent. In 1921 schreef hij zijn eerste toneelspel, Herodes. Een jaar later volgde de benoeming tot leraar Nederlands aan de Kweekschool met den Bijbel in Groningen. Daarnaast bleef hij toneelstukken schrijven en deed hij redactiewerk voor de literaire maandbladen Het Venster en De litteraire Revue. Verèl schilderde bovendien en maakte grafiek. Samen met zijn echtgenote Sophie Damen maakte hij Huize Verèl tot een ontmoetingsplaats voor jonge kunstenaars. Van 1947 tot aan zijn pensioen vervulde Dirk Verèl de functie van hoorspelleider bij de NCRV in Hilversum. Hij richtte in die periode tevens de Bond van Christelijke Kunstenaars op.

Werk – Dirk Verèl brak als toneelschrijver en -producent een lans voor de dramatische kunst in reformatorische kringen. Bij de NCRV bouwde hij de hoorspel-afdeling op, waar hij meer dan 250 Nederlandse stukken produceerde.

Over Dirk Verèl - H. Prakke, Levensbericht, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1972-1973, p. 222-233.

Bewaarplaats:

Universiteitsbibliotheek Groningen, afdeling Bijzondere Collecties
Bezoekadres: Broerstraat 4, Groningen
Postadres: Postbus 559, 9700 AN Groningen
Tel.: 050- 3635064/3

Toegangen:

Het archief bevat vooral toneelstukken en hoorspelen. Toegang tot inventaris van het archief Verèl.

Beperkingen voor raadpleging:

Het archief is raadpleegbaar voor wetenschappelijk onderzoek, na overleg met de conservator.

Auteursrecht:

Het auteursrecht berust bij de erfgenamen-Verèl.
Het publicatierecht berust bij de universiteitsbibliotheek Groningen als eigenaar van het archief.

Te citeren als:

Universiteitsbibliotheek Groningen, archief-Verèl.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 15:09
Follow us onfacebook twitter instagram