Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library Collections Special Collections Collections

Collection of maps and atlases

The maps room is part of the Special Collections department. It consists of a cartographic reference library and of old and new atlases and maps. The reference library can be consulted here, just as the old maps and atlases that are stored in the strong room and in the depot. To consult the large format maps and atlases, a separate large table is available. A list of the newest acquisitions is available at the maps room upon request.

Digitally available

The collection of loose maps – manuscript- and printed maps – of the University Library Groningen is stored in the strong room. To make this collection available to the public, all maps that have been designed manually or published before 1901 will be photographed and will be stored in our online repository. Many of these maps stem from the collection of Mello Backer and they have the City and Province of Groningen and its surroundings (Drenthe and East-Frisia) as its subject. Also the rest of the Netherlands and Europe is covered extensively. In total, the collection consists of about 800 maps, of which some 200 stem from the ‘Groningana’-collection of Backer. The classification is geographical, from a small to a larger area (province, country, continent, globe).

The collection

The University Library possesses a general cartographic collecion, with an emphasis on national, topographic, geographic and thematic atlases. By means of many facsimile reprints of old atlases and map books, the user can get a broad view of the history of cartography. Furthermore, the collection can be used to get a cross section of the products of the golden age of the Dutch cartography of the 16th-18th centuries. Special attention is paid to the Northern Netherlands (Groningen, Drenthe and East-Frisia).

Did you know…?

The Cronycke van Hollandt Zeelandt en Vrieslant by Cornelius Aurelius, published in Leiden by Jan Seversz in 1517 – a book that is kept in the strong room of the Special Collections Department – is bound with the oldest map that was printed in the Netherlands? This map is woodcut by Cornelis Henricz Lettersnyder – right below in the small square, his printersmark C.H. with a pot below – and was already printed in 1514 by Jan Seversz. This map was added to the so-called Divisiekroniek from 1517. The year 1514 is mentioned on the lower left part of the square with the printersmark of Seversz, which contains the coat of arms of Leyden as well.

Sievers, 1514
Sievers, 1514
Provenance and acquisitions

The University Library collects atlases and maps by making acquisitions and receiving donations. The ‘Groningana’-collection of Mello Backer that was donated in 1899 by the University Library, contains not only books, but also a collection of atlases and loose maps about the city and province of Groningen, including many manuscript maps. Other donations of maps to the University Library were made by i.a. Acker Stratingh (father) and Pelinck Stratingh (son) in 1925 and the Provincial Library of Groningen in 1989.

Extent

  • reference library: 1300 titles
  • atlases dating before 1940: 200 titles
  • atlassen dating before 1800: 30 titles
  • loose maps: 1300
  • olded maps, mostly city plans: 550 (signature: uklu D)
  • wall map, rolled on a stick: 30 (signature: uklu Rol)
  • topographical series of maps: 1 : 25.000 and 1 : 50.000 from 1970-present
  • thematic series of maps (partly Northern-Netherlands): soil map / geological map / geomorphological map / land draining map
Conditions governing access

All books from the reference library, the maps and atlases can be found in the catalogue. There is also a catalogue of filing cards, divided in regions, map makers and map titles (not continued after 1990).

In the maps room one can consult:

- overview of the cartographic essays in journals and yearbooks with a connection to Groningen, Drenthe and East-Frisia

- overview of the topographical maps  (scale 1 : 25.000 and 1 : 50.000)

- overview of the map supplements of The National Geographic

- list of acquisitions of new books in the reference library

- list of acquisitions of new maps and atlases.

Similar collections in Groningen

Groninger archieven : historical information center for the city and province of Groningen. Very extensive collection of maps ot the city and province.

Literature about the collection of the University Library Groningen

- 'De kaartencollectie van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen' / Wil Groothuis, in: Caert-thresoor (1990), no. 3, p. 37-41 .

- [8 descriptions of old maps from the collection of the UL Groningen] / Wil Groothuis en Cathrienus Schaafsma, in: De wereld aan boeken. – Groningen : UBG, 1987. – p. 109-118

- Lijst van kaarten van gedeelten der provincie Groningen en der geheele provincie Groningen / verzameld door M. Backer. - Groningen : Gebr. Hoitsema, [1874]. - 42 p. ; 23 cm. - (Bijdragen tot de kennis der provincie Groningen ; 18e st.)

- Beredeneerde lijst van plattegronden der stad Groningen / verzameld door … M. Backer. – [S.l. : s.n., 19e eeuw]. – 10 bl. (uklu HANDS BACKER 61)

Literature about the atlases and maps of the Northern Netherlands, city and province of Groningen

Northern Netherlands

- Hoogtepunten van de Friese cartografie : kaarten van provincie, goën, grietenijen, plattegronden van steden en dorpen, verveningen, slatten, dijken / P.J. de Rijke. - Leeuwarden : Friese Pers Boekerij, cop. 2001. - 114 p. : krt. ; 40 cm

- De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794 / H.J. Versfelt. - Groningen : Heveskes, 2003. - 71 p., [188] p. pl. : krt. ; 34 cm.

- De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust, 1811-1813 / H.J. Versfelt, M. Schroor. - Groningen : Heveskes, 2001. - 85 p., 39 p. krt. : ill., krt.

- Kaarten van Drenthe : 1500-1900 / H.J. Versfelt. - Groningen : Heveskes, 2004.

- De atlas van Huguenin : militair-topografische kaarten van Noord-Nederland : 1819-1829 / H.J. Versfelt en M. Schroor. - Groningen [etc.] : Heveskes, 2005. - 135 p., 85 p. krt. : ill. ; 34 cm

- Biografie van de Bosatlas : 1877-heden / Ferjan Ormeling ; met medew. van Rob van der Vaart. - Groningen : Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2005. - 136 p. : ill., krt. ; 36 cm

- Grote Atlas van Nederland 1930-1950 = Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950 / [tekst:] B.C. de Pater, B. Schoenmaker ; [samenstelling en onderzoek:] R.C.M. Braam ... [et al.] ; begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap//Royal Dutch Geographical Society Advisory Committee: P. van den Brink ... [et al.] ; [eindred.: J.R. van Diessen]. - Zierikzee : Asia Maior/Atlas Maior ; Utrecht : KNAG ; 's-Gravenhage : Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2005. - 584 p. : ill., krt. ; 49 cm

- Frisia dominium : kaarten van de provincie Friesland tot 1850 : geschiedenis en cartobibliografie / P.J. de Rijke. - 't Goy-Houten : Hes & De Graaf Publishers, cop. 2006. - 452 p. : ill., krt. ; 33 cm. -(Utrechtse historisch-cartografische studies, ISSN 1568-2072 ; 4)

- De historische atlas van Assen / Jan Battjes, Egbert Brink. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, cop. 2009. - 96 p. : ill. ; 31x30 cm

Province of Groningen

- De atlas van Kooper : oude kaarten van de provincie Groningen / Meindert Schroor ; met medew. van: Auke Hummel, Hilda Raap ; [red.: Hilda Raap ; register Klazien Schroor-Dijkstra]. - Bedum : Profiel, 2003. - 160 p. : ill., krt. ; 35 cm

- De atlas der stadslanden van Groningen (1724-1729) / Meindert Schroor ; [fotogr. kaarten: John Stoel]. - Groningen : REGIO-PRojekt Uitgevers ; Groningen : Gemeentearchief Groningen, 1997. - 53 p., [140] p. krt. : ill., krt., plgr. ; 34 cm

- De atlas der provincielanden van Groningen (1722-1736) / Meindert Schroor ; [bureaured. M.I.W. Jager ; fotogr. krt. P. Schuurmans]. - Groningen : REGIO-PRojekt Uitgevers, 1996. - 50 p., 126 p. pl. : ill., krt. ; 34 cm

- Dollardzijlvest, gepeild en aangekaart : een kartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het Oosten van Groningen en Drenthe / red.: J.N.H. Elerie ... [et al.] ; in samenw. met J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis. - Groningen : Van Dijk & Foorthuis Regio PRojekt, 1992. - 108 p. : ill., krt. ; 24×28 cm

- De kaarten van Groningerland : de ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen : met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864 / door J.J. Vredenberg-Alink. - Uithuizen : Bakker, 1974. - 151 p. : ill., krt. ; 31 cm

- Geschiedenis van Stad en Ommelanden in kaart : gids voor de lustrumtentoonstelling, 21 juni t/m 29 juni 1969 / gastred.: H. Vrielink. - [Groningen : Groniek], 1969. - 96 bl. ; 30 cm. - (Groniek. onafhankelijk Gronings historisch studentenblad ; [no. 2] spec. uitg)

- Groninga dominium : geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545-1900 / Piet H. Wijk ; [red.: Ekkers & Paauw ; fotogr. Jan Buwalda ... et al.]. - Groningen : Elchers ; Assen : Van Gorcum, 2006. - 372 p. : ill. ; 33 cm

Stad Groningen

- De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565 : vorming en vernietiging van een kaartbeeld / door G. Overdiep. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1984. - 146 p. : plgr., foto's, ill. ; 20x27 cm + losse kaart en plattegrond

- Egbert Haubois : bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland / door W.K. van der Veen. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1983. - 98 p. : ill. ; 19x27 cm + Kaart

- Historische atlas van de stad Groningen : van esdorp tot moderne kennisstad / Meindert Schroor ; [eindred. Lucy Klaassen ... et al.]. - Amsterdam : SUN, cop. 2009. - 80 p. : ill., krt. ; 34 cm. -(SUN-historische atlassen). - Uitg. in samenw. met het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven

- De kaart van Egbert Haubois : spiegel van wens en werkelijkheid / [red. Lies Boiten ... et al. ; bijdragen van W.K. van der Veen ... et al.]. - Alphen aan den Rijn : Canaletto ; Groningen : Groninger Museum, 1983. - 144 p. : foto's, tek., krt. ; 19x27 cm + kaart

Last modified:25 October 2021 2.48 p.m.
View this page in: Nederlands