Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekJaarverslag Universiteitsbibliotheek 2016De bibliotheek digitaal

Start nieuwe website projecten

Nieuwe website UB/ Olympus / nieuwe website CMB / DNPP

Om de website van de UB te verbeteren, startten wij de opzet van een nieuwe themaportal. De website moet intuïtief in gebruik zijn, met een overzichtelijkere structuur. Met de klant in gedachten moeten Zoeken naar informatie, Verwerken van literatuur en data en Publiceren van onderzoeksresultaten centraal staan. Wensen zijn o.a. een 3-ledige zoekbox prominent op de pagina (rechtstreeks zoeken in SmartCat, Google Scholar, website UB), reductie van het aantal pagina’s en één externe website (geen aparte websites meer voor studenten/medewerkers).

De Centrale Medische Bibliotheek bracht in juli een nieuwe themaportal online voor de eigen doelgroep.

Daarnaast startte het project Olympus, waarin out of the box gekeken wordt naar mogelijkheden voor een innovatieve website, zonder technische of andere beperkingen.

Ook het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen begon aan de bouw van twee nieuwe websites met als thema de geschiedenis van de VVD en de JOVD. Oplevering van de nieuwe, levendige sites met veel beeldmateriaal, staan gepland in resp. 2018 en 2019. De sites moet een knooppunt zijn van toegankelijke bronnen en (verdiepende) informatie.

Laatst gewijzigd:06 april 2018 16:03
printView this page in: English