Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Projects Het 1,5 meter ziekenhuis

Inrichten van de wachtkamer

Bij de inrichting van de wachtkamer zijn meerdere aspecten van belang om er  voor te zorgen dat patiënten op 1,5m afstand van elkaar kunnen blijven.

Afstand tussen stoelen

De regel stelt dat 1,5 meter afstand tussen twee personen moet worden aangehouden. Dat betekent dat minimaal 1,5 meter tussen de zijkant van de ene stoel en de zijkant van de volgende stoel moet zijn. Als op papier een nieuw ontwerp wordt gemaakt voor de wachtkamer moet dus rekening gehouden worden dat er minstens 2,1 meter tussen het midden van de ene stoel en de volgende stoel moet worden aangehouden (60 centimeter voor de breedte van een stoel en 1,5 meter afstand tussen de stoelen).

Afstand tot lopende patiënten

Patiënten zitten natuurlijk niet alleen op stoelen in de wachtkamer. Ze lopen ook naar de stoel en weer terug. Ook tijdens het lopen van een patiënt moet steeds 1,5 meter afstand tot de andere patiënten aangehouden worden. Stel dat we tegen de linkermuur en tegen de rechtermuur een stoel hebben staan. En dat een looppad daar tussen door zou gaan. Kan dat? Als we uitgaan dat een patiënt 60 centimeter breed is, en dat zowel links als rechts een afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden, dan moet dus de afstand tussen de voorkant van de ene stoel en de voorkant van de andere stoel minstens 3,6 meter zijn (1,5 + 0,6 + 1,5). Als de stoel 60 centimeter diep is, dan kan dit dus alleen als de muren minimaal 4,8 meter uit elkaar liggen.

Komen patiënten alleen?

Vaak komen patiënten niet alleen, maar nemen ze iemand mee. Het is aan te raden patiënten te vragen om alleen te komen als zij dat mogelijk vinden. Want iedere persoon neemt een stoel in de wachtkamer. Dus hoe meer patiënten iemand meenemen, des te minder afspraken er kunnen worden gepland. Bij het uitrekenen van het afsprakenschema in ons model gaan wij ervan uit dat u opgeeft hoeveel patiënten er maximaal tegelijkertijd in de wachtkamer kunnen. Zijn er bijvoorbeeld 10 stoelen in de wachtkamer en komen alle patiënten altijd alleen, dan vult u 10 in. Maar komen alle patiënten met een begeleider, dan vult u 5 in.

Zelf een wachtkamer ontwepen

Wij hebben geen online tool voor het ontwerpen van een wachtkamer. Wel enkele tips als u zelf een ontwerp wilt maken. Print een plattegrond van de wachtkamer uit. Knip uit doorzichtig plastic cirkels van 1,8 meter diameter (op dezelfde schaal als de plattegrond). Teken midden in elke cirkel een vierkantje van 0,6x0,6 meter (weer op de juiste schaal natuurlijk; dit is de stoel). Vervolgens probeert u zoveel mogelijk cirkels op de plattegrond te leggen, waarbij:

  1. Ieder zwart vierkantje vollledig binnen de kamer ligt (de cirkel mag wel buiten de muren uitsteken),
  2. iedere zwart vierkantje in geen enkele andere cirkel ligt,
  3. je op de een of andere manier van elke cirkel bij elke deur kunt komen, zonder door andere cirkels heen te hoeven lopen.

Een voorbeeld is weergegeven in onderstaande figuur.

wachtkamer layout
wachtkamer layout

Algemene adviezen

  • Markeer altijd op de grond waar stoelen mogen staan. Op die manier valt het direct op als iemand een stoel verplaatst heeft.
  • Als er onduidelijkheid kan bestaan over de looppaden, markeer deze dan met tape op de grond.
  • Patiënten zullen in veel gevallen om-en-om door de deur moeten gaan en elkaar daarbij voldoende ruimte moeten bieden. Een tekst op de deur om hierop te attenderen kan advisabel zijn.
  • Bij de kleinere wachtkamers is het vermoedelijk noodzakelijk om te bepalen dat er maar één patiënt tegelijk mag lopen en dat de andere patiënten dan wachten tot deze patiënt bij zijn/haar stoel is aangekomen;
  • In de opstartfase kan gedacht worden aan "verkeersregelaars" zowel in het belang van de patiënten, als om organisatorisch te leren welke ontwerpen wel/niet goed werken.
Laatst gewijzigd:17 mei 2020 09:20