Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE)
Header image COPE

COPE

‘Field Lab Duurzame Goederenhubs’ is in volle gang

Datum:08 maart 2019
Duurzame logistiek
Duurzame logistiek

‘Het effectiever en efficiënter maken van de logistieke sector’

In de afgelopen maand is het ‘Field Lab Duurzame Goederenhubs’ van start gegaan. Het Field Lab is opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden om innovatie in de logistieke sector in de provincie Drenthe te ondersteunen en te versnellen. De komende vier jaar wordt er samen met bedrijven en overheden in vier deelprojecten gewerkt aan innovatieve logistieke oplossingen. Zodoende wordt geacht de sector te verduurzamen op zowel financieel, milieu als maatschappelijk gebied.

De logistieke sector staat namelijk onder grote druk. Enerzijds neemt de vraag naar goedervervoer toe, wat leidt tot een toename van verkeer. Anderzijds worden er steeds stengere eisen aan goederenvervoer gesteld, zoals milieuzones en venstertijden. Anna Dreischerf is als promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij het project en legt uit dat er hierdoor een lastige situatie ontstaat: “Bedrijven willen efficiënt blijven, maar dit moet onder steeds moeilijkere voorwaarden.”

Het effectief en efficiënt inzetten van goederenhubs kan hierbij uitkomst bieden. Goederenhubs zijn logistieke centra waar leveranciers en vervoerders hun lading kunnen afleveren. “Door het verzamelen en samenvoegen van ladingen met een vergelijkbare bestemming hoeven er minder halflege vrachtwagens rond te rijden”, aldus Dreischerf. In het Field Lab staat het creëren van robuuste bedrijfsstrategieën voor goederenhubs dan ook centraal. Om dit te realiseren werken meerdere goederenhubs in Drenthe en Groningen mee aan het project. “Dit biedt een hele mooie kans om te zien hoe een hub in de praktijk werkt, waar de verschillende partijen tegenaan lopen en hoe het kostenplaatje eruitziet.”

Het project rondom de goederenhubs is momenteel in volle gang. Daarnaast beginnen ook de andere deelprojecten te lopen. Zo wordt er op 9 en 10 maart een Hackathon georganiseerd in Emmen waarin teams tegen elkaar strijden om met toepassingen te komen voor het gebruik van het Drents Internet der Dingen Initiatief. Vanuit het Field Lab is een uitdaging ingestuurd voor het real-time volgen van goederen in een of meer ketens, hun bestemming op te vragen en op basis daarvan dynamisch te plannen. Paul Buijs (Assistant Professor Sustainable Logistics RUG) licht bovendien toe dat er een begin wordt gemaakt aan het deelproject over de zogeheten ‘LEGOtisering’ van lokaal goederenvervoer. “We zijn gesprekken aan het voeren met verschillende stakeholders uit de logistieke sector om te leren hoe zij aankijken tegen standaardisatie van kratten, dozen en rolcontainers”, vertelt Buijs.

Het opdoen van wetenschappelijke kennis over duurzame logistiek kan in het bijzonder kansen bieden voor Drenthe. Daar stemt Henk Brink, gedeputeerde en lijsttrekker (VVD) van Provincie Drenthe, mee in: “De lessen die we in het Field Lab leren kunnen we toepassen in Drenthe en daarbuiten. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid maken we ons sterk voor een economisch sterke logistieke sector.” Bovendien voegt Buijs toe dat hieruit hopelijk nieuwe bedrijvigheid voortvloeit. “Bijvoorbeeld door te begrijpen hoe succesvolle goederenhubs werken”, legt de Assistant Professor uit. Om deze reden is het voor bedrijven die actief zijn in de logistiek mogelijk interessant om deel te nemen aan een van de onderzoeken. “Je komt aan de voorkant te zitten van de kennis over duurzame logistiek. De inzichten die worden opgedaan kunnen vervolgens toegepast worden op je eigen bedrijf.” Op deze manier hangt het project sterk samen met de praktijk en hiermee wordt beoogd de logistiek op lange termijn slimmer te maken. “We leren door te doen”, concludeert Dreischerf.

Mocht u actief zijn in de logistieke sector in of nabij de provincie Drenthe en bent u geïnteresseerd in een deelname aan een van de deelprojecten, dan kunt u contact opnemen met dr. ir. Paul Buijs.

===========================================================================

Contactpersoon RUG: Paul Buijs (Assistant Professor Sustainable Logistics RUG) via 050 36 38556 en/of p.buijs rug.nl

Contact Provincie Drenthe: afdeling Communicatie via 0592-36 50 05.